Училищни документи свързани с организацията на на работата през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19.

Уважаеми родители,
скъпи ученици,

публикуваме на Вашето внимание документите, свързани с организацията на работа в ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19:

Документите са раздработени на основата на публикуваните в сайта на МОН –НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Информираме Ви, че в сайта на училището, раздел „Полезно“ – „Графици за учебното време“, е публикуван и документ „Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година, с който можете също да се запознаете.

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“

1 thought on “Училищни документи свързани с организацията на на работата през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19.”

  1. Училищни документи свързани с организацията на на работата през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19.

Comments are closed.

Scroll to Top