Училищно настоятелство

Уважаеми родители,

Всеки ден детето ви прекарва между 6 и 8 часа в училище. Там то усвоява не само нови знания, но се учи да общува, да организира задачите си, да поема отговорност, да се грижи за външния си вид, за личната си хигиена…Питали ли сте се как преминава един негов ден в училище? Вие имате право на достъп до всяка информация, която се отнася до детето ви, и отговорността да работите съвместно с педагозите в негово име.

Училищното настоятелство към ОУ „Екзарх Антим І”, гр. Пловдив е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лицата с нестопанска цел. Наименованието на сдружението е „Училищно настоятелство Антим Първи”.

Основните цели на УН включват подпомагане и съдействие на училището в следните направления:

1. Реализиране на програми в областта на образованието, науката, изкуството и социалната дейност и други;

2. Популяризиране и развитие на дейности в образователната организация в съответствие с общочовешкия прогрес, демократичните ценности и европейските стандарти;

3. Подпомагане на образователно-възпитателния процес в едноименното училище.

4. Съвместна дейност с български и чуждестранни неправителствени и нестопански организации;

5. Подпомагане на развитието и осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;

6. Подпомагане разработването и реализирането на проекти;

7. Популяризиране формите на работа и резултатите от цялостната дейност на училището.

За изпълнението на посочените цели УН се нуждае от повече информация от страна на родителите относно областите, в които могат да бъдат полезни. Ако искате да помогнете, може да попълните анкетна карта, която УН подготви в началото на учебната година. Попълнете я и я предайте на членовете Съвета на настоятелите или в канцеларията на училището.

Важно:

Сдружение с нестопанска цел

„Училищно настоятелство Антим І-ви”

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство Антим І-ви” се обръща към Вас, като родители на деца и ученици, обучавани в ОУ „Екзарх Антим І”, гр. Пловдив и членове на сдружението, с молба за подкрепа: да помогнем на училището на нашите деца да подобри средата, в която се обучават, чрез дарение в размер от 10,00 (десет) лева от всяко семейство в периода 01 април 2016 г. – 22 април 2016 г., които ще бъдат използвани за циклене и лакиране на паркет в 4 класни стаи.

Дарението можете да направите при касиерите на паралелките, които ще го предадат на касиера на сдружението в периода 25 април 2016 г. – 27 април 2016 г. За полученото дарение ще бъдат издадени свидетелства за дарение от Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство Антим І-ви”. Информация за окончателната сума на направеното дарение ще бъде публикувана в сайта на училището, в раздел „Училищно настоятелство” (http://www.ekzarhantim1.com/utchilishtno-nastoyatelstvo).

Решението за дарителската акция е взето единодушно на Общо събрание на членовете на сдружението, проведено на 24 март 2016 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство Антим І-ви” Ви благодари предварително за оказаната подкрепа и съдействие!

 

С уважение,

Светослав Бечев

            Председател

Сдружение с нестопанска цел

„Училищно настоятелство Антим І-ви”