Уважаеми родители,

Всеки ден детето ви прекарва между 6 и 8 часа в училище. Там то усвоява не само нови знания, но се учи да общува, да организира задачите си, да поема отговорност, да се грижи за външния си вид, за личната си хигиена…Питали ли сте се как преминава един негов ден в училище? Вие имате право на достъп до всяка информация, която се отнася до детето ви, и отговорността да работите съвместно с педагозите в негово име.

Училищното настоятелство към ОУ „Екзарх Антим І”, гр. Пловдив е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лицата с нестопанска цел. Наименованието на сдружението е „Училищно настоятелство Антим Първи”.

Основните цели на УН включват подпомагане и съдействие на училището в следните направления:
  • 1. Реализиране на програми в областта на образованието, науката, изкуството и социалната дейност и други;
  • 2. Популяризиране и развитие на дейности в образователната организация в съответствие с общочовешкия прогрес, демократичните ценности и европейските стандарти;
  • 3. Подпомагане на образователно-възпитателния процес в едноименното училище.
  • 4. Съвместна дейност с български и чуждестранни неправителствени и нестопански организации;
  • 5. Подпомагане на развитието и осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
  • 6. Подпомагане разработването и реализирането на проекти;
  • 7. Популяризиране формите на работа и резултатите от цялостната дейност на училището.

Банкова сметка:

  • IBAN: BG51UBBS88881000707060
  • BIC: UBBSBGSF
  • Сдружение Училищно настоятелство „АНТИМ ПЪРВИ“

С уважение,
Светослав Бечев
Председател
Сдружение с нестопанска цел
„Училищно настоятелство Антим І-ви”

Scroll to Top