История и традиции

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”

Годината е 1929. На територията между Бунарджика и Джендем тепе възниква нов квартал, а с него и необходимостта от училищна сграда. И така, през 1929 г. е построено училището, което отваря врати на 07.10.1930 г. На 21.12.1930 г. се извършва официалното откриване на начално училище “Антим І “ с освещаване от Негово Високопреосвещенство епископ Харитон.

Броят на учениците е 420 и нараства, така че новопостроената сграда се оказва тясна. Това принуждава учителския състав и родолюбиви граждани да търсят средства. През април 1931 г. е организирана томбола , със средствата от която се закупува плат за по-бедните ученици, основава се библиотека със 120 книги и училищна аптека.

След 1939 г. светът стремглаво върви към война. Тежък е периодът 1941-1944 г. Учебните занятия се водят нередовно, а в края на 1944 г. училищната сграда е взета за болница и децата са принудени да учат извън нея. Учебният процес се възстановява през 1944-1945 г.

Броят на учениците постепенно нараства. През 1950-1951 г. по предложение на отдел Народна просвета и по решение на ГНС училището се трансформира от начално в основно. Открита е полудневна детска градина с две групи и училищна занималня.

На 15.05.1959 г. се започва строеж на втори етаж, а учебните занятия се водят временно в Икономическия техникум. Строителството е завършено на 01.11.1959 г. Училището разполага с кабинети, работилници, физкултурна стая и учителска стая. По-късно се прави разширение с допълнителна двуетажна постройка, с което сградата се обогатява с четири класни стаи, два кабинета и работилница по дървообработване.

През учебната 2004-2005 г. ОУ ”Екзарх Антим І” чества 75 години от създаването си. До този момент то е училище с изградени традиции, с авторитет, училище, което се гордее със своите както бивши, така и настоящи възпитаници.

По повод на 70-тия и 75-тия юбилей Общински съвет гр. Пловдив удостоява ОУ “Екзарх Антим І“ с почетния знак на града.

Идентичността на училището се съхранява чрез традициите на богатия училищен живот, а  именно:

 • ежегодно честване на патронния ни празник;
 • отбелязване на официалните празници на Република България и фолклорни обичаи;
 •  всяка година през месец май за един ден  училището се управлява и обслужва от своите възпитаници в Деня на училищното самоуправление;
 • уникалните способности и умения учениците демонстрират ежегодно в Деня на таланта;
 • децата се включват с готовност в разнообразни инициативи на Община Пловдив, обществени и неправителствени организации;
 • учениците печелят призови места и поощрителни награди в олимпиади, състезания, изложби и др. на местно и национално ниво;
 • дълги години в ОУ „Екзарх Антим І“ студенти – бъдещи преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“, черпят опит и вдъхновение от творческата работа на нашите педагози.

А днес :

 • учениците работят по самостоятелни проекти;
 • изготвят мултимедийни презентации;
 • участват в различини клубове и ателиета;
 • издават училищен вестник, книжки с лично творчество, албуми;
 • популяризират дейността си чрез включване в различни празници;
 • инициират самостоятелни изложби, състезания и др.;
 • имат активно действащ ученичиски съвет;
 • продължават да печелят награди и признания…