Годината е 1929. На територията между Бунарджика и Джендем тепе възниква нов квартал, а с него и необходимостта от училищна сграда. И така, през 1929 г. е построено училището, което отваря врати на 07.10.1930 година. На 21.12.1930 година се извършва официалното откриване на начално училище “Антим І “ с освещаване от Негово Високопреосвещенство епископ Харитон.

Броят на учениците е 420 и нараства, така че новопостроената сграда се оказва тясна. Това принуждава учителския състав и родолюбиви граждани да търсят средства. През април 1931 г. е организирана томбола, със средствата от която се закупува плат за по-бедните ученици, основава се библиотека със 120 книги и училищна аптека.

След 1939 г. светът стремглаво върви към война. Тежък е периодът 1941-1944 г. Учебните занятия се водят нередовно, а в края на 1944 г. училищната сграда е взета за болница и децата са принудени да учат извън нея. Учебният процес се възстановява през 1944-1945 г.

На 21.12.1930 г. се извършва официалното откриване на начално училище “Антим І“
По повод на 70-тия и 75-тия юбилей Общински съвет гр. Пловдив удостоява ОУ “Екзарх Антим І“ с почетния знак на града

Броят на учениците постепенно нараства. През 1950-1951 г. по предложение на отдел Народна просвета и по решение на ГНС училището се трансформира от начално в основно. Открита е полудневна детска градина с две групи и училищна занималня.

На 15.05.1959 г. се започва строеж на втори етаж, а учебните занятия се водят временно в Икономическия техникум. Строителството е завършено на 01.11.1959 г. Училището разполага с кабинети, работилници, физкултурна стая и учителска стая. По-късно се прави разширение с допълнителна двуетажна постройка, с което сградата се обогатява с четири класни стаи, два кабинета и работилница по дървообработване.

Държавният съвет на НРБ с Указ награждава училището с Орден “Кирил и Методий” II-ра степен по случай 50-тата годишнина. Общински съвет гр. Пловдив удостоява два пъти ОУ “Екзарх Антим І“ с почетен знак на града: по повод на 70-тия и 75-тия юбилей.

Идентичността на училището се съхранява чрез традициите на богатия училищен живот, а именно:

 • ежегодно честване на патронния ни празник;
 • отбелязване на официалните празници на Република България и фолклорни обичаи;
 • уникалните способности и умения учениците демонстрират ежегодно в Деня на таланта;
 • децата се включват с готовност в разнообразни инициативи на Община Пловдив, обществени и неправителствени организации;
 • учениците печелят призови места и поощрителни награди в олимпиади, състезания, изложби и др. на местно и национално ниво;
 • дълги години в ОУ „Екзарх Антим І“ студенти – бъдещи преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“, черпят опит и вдъхновение от творческата работа на нашите педагози.

А днес Основно училище „Екзарх Антим І”, град Пловдив:

 • е включено в Списъка на иновативните училища в Република България;
 • е част от световната общност на Google Reference Schools;
 • разполага със собствен домейн ekzarhantim1.com, в който е активирана облачна платформа Google Workspace, чиито инструменти се прилагат в процесите на преподаване, учене и администриране.
 • прилага модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)”;
 • реализира обучение по метода Монтесори;
 • работи по национални програми, одобрени с решение на Министерския съвет за системата на предучилищното и училищното образование, общински програми и програми и проекти към други министерства, институции и неправителствени организации;
 • има активно действащ ученически съвет;
 • подкрепя ученици и учители при разработване на образователни продукти, представяни на международни, национални и регионални конкурси, състезания, олимпиади и др.;
 • насърчава учениците работят по самостоятелни проекти и да участват в различни състезания и конкурси;
 • поощрява учениците да популяризират дейността и постиженията си в различни събития и инициативи;
 • работи в партньорство и сътрудничество с родителите,
училище „Екзарх Антим І”, град Пловд

Scroll to Top