Уважаеми родители,

на страницата публикуваме всички документи свързани с организацията на работа в ОУ „Екзарх Антим І“, гр Пловдив в условията на COVID-19, както и препоръки, насоки и др. документи предоставени ни от РЗИ,  РУО, МОН и др.

Информираме Ви, че ръководството на ОУ „Екзарх Антим І“, гр.  Пловдив в края на всяка седмица изпраща съобщение за епидемичната ситуация в училище до всички родители и учители през електронния дневник „Школо“.

При наличине на болен ученик, учител или служител с COVID-19, при карантиниране на паралелка, както и при промяна на мерките и правилата за обучение информация ще бъде подаване своевременно отново през електронни дневник „Школо“.

Правила за работа на ОУ _Екзарх Антим I_ в условията на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ COVID-19

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 

Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

Scroll to Top