Документи COVID-19

Уважаеми родители,

и през учебната 2021/2022 година на страницатата ще публикуваме всички документи свързани с организацията на работа в ОУ „Екзарх Антим І“, гр Пловдив в условията на COVID-19, както и препоръки, насоки и др. документи предоставени ни от РЗИ,  РУО, МОН и др.

Информираме Ви, че ръководството на ОУ „Екзарх Антим І“, гр.  Пловдив в края на всяка седмица изпраща съобщение за епидемичната ситуация в училище до всички родители и учители през електронния дневник „Школо“.

При наличине на болен ученик, учител или служител с COVID-19, при карантиниране на паралелка, както и при промяна на мерките и правилата за обучение информация ще бъде подаване своевременно отново през електронни дневник „Школо“.

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА/COVID-19

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА (в сила от 08.09.2021 г.)

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА


Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 

Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19