Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
вижте също: Правомощия на Обществения съвет

Списък на членовете на обществения съвет на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив, определен със заповед на директора на училището от 29 ноември 2022 г.:

Председател: Милена Нейкова

Членове:

  1. Петя Видева
  2. Диана Вангелова
  3. Елена Митева
  4. Ангел Бочуров
  5. Елена Атанасова
  6. Нина Кръстанова

Контакт за подаване на предложения, мнения, сигнали, въпроси и др.: obstetstven.savet.ekzarhantim1@gmail.com

Протоколи от Общо събрание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив            

  • Протокол от проведено събрание на родителите, излъчени по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини  училищата за избор на членове на Обществения съвет към училище и избор на резервни членове на Обществения съвет към училището 28.11.2022 г. (ТУК)
  • Протокол от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив – 28.11.2022 г. (ТУК)

Съобщение за провеждане на събрание на родителите за избор на Обществен съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив – 2022 година

Пълният текст на съобщението можете да прочетете ТУК.

Отчети за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив

Отчет за 2016 – 2017 г.
Отчет за 2018 – 2019 г.
Отчет за 2017 – 2018 г
Отчет за 2019 – 2020 г

Протоколи от заседанията на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив

Протоколи от заседанията за 2016 г.
Протоколи от заседанията за 2017 г.
Протоколи от заседанията за 2018 г.
Протоколи от заседанията за 2019 г.
Протоколи от заседанията за 2019-20 г.
Протоколи от заседанията за 2020-21 г.
Протоколи от заседанията за 2021-22 г.
Протоколи от заседанията за 2019-20 г.

Съобщения за събрания на Обществения съвет

Покана за заседание на обществен съвет – 2016 г
Покана за заседание на обществен съвет – 14.03.2017 г.

Покана за заседание на обществен съвет – 19.02.2018 г.
Scroll to Top