вижте също: Правомощия на Обществения съвет

Отчети за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив

PDF
Отчет за 2016 – 2017 г.
PDF
Отчет за 2018 – 2019 г.

PDF
Отчет за 2017 – 2018 г
PDF
Отчет за 2019 – 2020 г

Протоколи от заседанията на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив

линк
Протоколи от заседанията за 2016 г.
линк
Протоколи от заседанията за 2017 г.
линк
Протоколи от заседанията за 2018 г.
линк
Протоколи от заседанията за 2019 г.
линк
Протоколи от заседанията за 2019-20 г.
линк
Протоколи от заседанията за 2020-21 г.

Съобщения за събрания на Обществения съвет

линк
Покана за заседание на обществен съвет – 2016 г
PDF
Покана за заседание на обществен съвет – 14.03.2017 г.

PDF
Покана за заседание на обществен съвет – 19.02.2018 г.
Scroll to Top