Обществен съвет

Правомощия на Обществения съвет ⇐ разгледай страницата


Съобщение за събрание на Обществения съвет

Протокол №1 от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Покана за заседание на обществен съвет – 14.03.2017 г. (PDF)


Протокол №2 от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №3 от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №4 от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №5 от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Отчет за 2016 – 2017 г. (PDF)


Покана за заседание на обществен съвет – 19.02.2018 г. (PDF)