Обществен съвет

Правомощия на Обществения съвет ⇐ разгледай страницата


Отчет за 2016 – 2017 г. (PDF)

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив за учебната 2017/2018 г

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив за учебната 2018/2019 г.

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив за учебната 2019/2020 г.


Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2016 календарна година

Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2017 календарна година

Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2018 календарна година

Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2019 календарна година

Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2019-2020 учебна година

Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2020-2021 учебна година


Съобщение за събрание на Обществения съвет

Покана за заседание на обществен съвет – 14.03.2017 г. (PDF)

Покана за заседание на обществен съвет – 19.02.2018 г. (PDF)