Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
вижте също: Правомощия на Обществения съвет

Списък на членовете на обществения съвет на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив, определен със заповед на директора на училището от 29 ноември 2022 г.:

Председател: Милена Нейкова

Членове:

  1. Петя Видева
  2. Диана Вангелова
  3. Елена Митева
  4. Ангел Бочуров
  5. Елена Атанасова
  6. Нина Кръстанова

Протоколи от Общо събрание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив            

  • Протокол от проведено събрание на родителите, излъчени по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини  училищата за избор на членове на Обществения съвет към училище и избор на резервни членове на Обществения съвет към училището 28.11.2022 г. (ТУК)
  • Протокол от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив – 28.11.2022 г. (ТУК)

Съобщение за провеждане на събрание на родителите за избор на Обществен съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив – 2022 година

Пълният текст на съобщението можете да прочетете ТУК.

Отчети за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив

Отчет за 2016 – 2017 г.
Отчет за 2018 – 2019 г.
Отчет за 2017 – 2018 г
Отчет за 2019 – 2020 г

Протоколи от заседанията на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив

Протоколи от заседанията за 2016 г.
Протоколи от заседанията за 2017 г.
Протоколи от заседанията за 2018 г.
Протоколи от заседанията за 2019 г.
Протоколи от заседанията за 2019-20 г.
Протоколи от заседанията за 2020-21 г.
Протоколи от заседанията за 2021-22 г.
Протоколи от заседанията за 2019-20 г.

Съобщения за събрания на Обществения съвет

Покана за заседание на обществен съвет – 2016 г
Покана за заседание на обществен съвет – 14.03.2017 г.

Покана за заседание на обществен съвет – 19.02.2018 г.
Scroll to Top