Обществен съвет

Правомощия на Обществения съвет ⇐ разгледай страницата


Съобщение за събрание на Обществения съвет

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив за учебната 2017/2018 г

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“- Пловдив за учебната 2018/2019 г.

Протокол № 1 – 2018 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 2 – 2018 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 3 – 2018 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 4 – 2018 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 5 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 6 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 7 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 8 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 9 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 10 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 11 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол № 12 – 2019 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“

Протокол №1 от 2016 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Покана за заседание на обществен съвет – 14.03.2017 г. (PDF)


Протокол №2 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №3 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №4 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №5 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Отчет за 2016 – 2017 г. (PDF)


Покана за заседание на обществен съвет – 19.02.2018 г. (PDF)