Електронният дневник на ШКОЛО е най-бързата и удобна платформа за връзка с родителите, относно оценки и отсъствия на учениците, както и за предаване на информация, свързана с училищния живот.

Достъпност, леснота при използването, голям набор от възможности, пестене на време и ресурси са само част от предимствата на електронния дневник на ШКОЛО.

Регистрирай се или разгледай Електронния дневник на ОУ „Екзарх Антим I“

Scroll to Top