Ученическият съвет на ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив, се състои от седем ученика (по един представител на всеки клас), на които е гласувано доверие от страна на техните съученици и класни ръководители и които активно допринасят за дейността на образователната институция. Членовете на ученическия съвет участват в планирането, организацията и провеждането на различни тематични инициативи и събития, които са от полза за създаването и поддържането на позитивна атмосфера в училищната среда. Съставът и планът за дейността на ученическия съвет се актуализират ежегодно, така че различни ученици да имат възможност да изявят личните си качества и да отстояват правото на глас и мнение на всеки един ученик. 

Доброволчеството и съпричастността са част от практиките на ученическия съвет.

Scroll to Top