През месец март 2007 година се отвори нова страница в училищния живот:

разработването и управлението на проекти

В периода от 2007 година до момента училищен екип разработва и печели различни проекти по национални и международни програми, които организират свободното време на учениците чрез включването им в клубове, ателиета и състави; подобряват физическата и технологичната среда на училището; поставят учениците в интерактивен режим на обучение; повишават качеството на преподаване и учене; развиват ключови компетенции и умения за живот. Това засилва настойчивостта на учениците в ученето, ентусиазма им и доверието в учителя – ментор, развива тяхната самоувереност и променя отношението им към училището като институция.

Scroll to Top