Проекти

През м. март 2007 година се отвари нова страница в училищния живот: разработването и управлението на проекти. В периода 2007 – 2015 година училищен екип разработва и печели различни проекти по национални и международни програми, които организират свободното време на учениците чрез включването им в клубове, ателиета и състави; подобряват физическата и технологичната среда на училището; поставят учениците в интерактивен режим на обучение; повишават качеството на преподаване и учене; развиват ключови компетенции и умения за живот. Това засилва настойчивостта на учениците в ученето, ентусиазма им и доверието в учителя – ментор, развива тяхната самоувереност и променя отношението им към училището като институция.