За контакт

Свържете се с нас за повече полезна информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86
тел: 032/ 331 – 386
e-mail: info-1690148@edu.mon.bg
e-mail: school@ekzarhantim1.com
Директор – д-р Катерина Василева
k.vasileva@ekzarhantim1.com +359886992629

Заместник-директор по учебната дейност – Любомира Христова
l.hristova@ekzarhantim1.com +359886666376

Заместник-директор по учебната дейност – Биляна Вълева b.valeva@ekzarhantim1.com +359885667011

Заместник-директор, административно-стопанската дейност – Диана Смиленова-Ватева
d.smilenova@ekzarhantim1.com +359887069360

Завеждащ административна служба: Петя Буюклиева p.buyuklieva@ekzarhantim1.com +359887343143

Форма за контакт

полетата, отбелязани с * са задължителни

Scroll to Top