Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, 2020 година 

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив подаде проектно предложение по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“  за изграждане на STEM център с дизайн на пространството, подкрепящ ученето и творчеството в дигитална и недигитална среда – естествено продължение на вече започналата промяна в училище.

Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, 2020 година

Основно училище „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив подаде проектно предложение по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, 2020 година, за да подкрепи образователната институция и родителите да осъзнаят общите си цели, да си партнират според възможностите, експертността и опита си в различни дейности и събития за създаване на ефективна учеща среда в дома и в училище.

Scroll to Top