Национално външно оценяване

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година (PDF)

Национално външно оценяване за учениците от IV клас – 2016/2017 г. (PDF)

Национално външно оценяване за учениците от VII клас – 2016/2017 г. (PDF)