Национално външно оценяване

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Заповед за дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания (PDF)

  1. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV клас през учебната 2021 – 2022 година       

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Продължителността на всяко едно от изпитванията е 60 минути.  Квесторите са преподаватели от училище в прогимназиален етап.

За изпита се носи химикал с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Верният отговор на всяка задача се записва/отбелязва върху бланката за отговори с черен химикал и се чертае с черен молив.

След приключване на определеното време за работа се предава на квестора бланката за отговори, изпитния материал и използваните листове за чернова.

2. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2021 – 2022 година                    

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Продължителността за всеки от изпитите по БЕЛ и математика е както следва:

Времетраене в минути на Част І – 60 минути
Времетраене в минути на Част ІІ – 90 минути

За изпита се носи химикал с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Верният отговор на всяка задача се записва/отбелязва върху бланката за отговори с черен химикал и се чертае с черен молив.

На сайта на РУО – Пловдив, раздел „Текущи новини“ е публикувана информация, полезна за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и техните родители.

Публикуваме Ви линка към информацията.

 

 


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Анализ на резултатите от Национално външно оценяване на учениците от ІV клас през учебната 2020/2021 година.

Анализ на резултатите от Национално външно оценяване на учениците от VII клас през учебната 2020/2021 година

Анализът на резултатите от НВО  VІІ клас – български език и литература и математика показва високо ниво на овладяване на знания, умения и компетентности от страна на учениците, както и сериозна, отговорна и задълбочена работа от страна на педагогическите специалисти.

Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV клас през учебната 2020 – 2021 година                    

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

Продължителността на всяко едно от изпитванията е 60 минути. Учениците са разпределени в изпитни зали (кабинет в училище) по 10-11 човека. Квесторите са преподаватели от училище в прогимназиален етап.

За изпита се носи химикал с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Верният отговор на всяка задача се записва/отбелязва върху бланката за отговори с черен химикал и се чертае с черен молив.

След приключване на определеното време за работа се предава на квестора бланката за отговори, изпитния материал и използваните листове за чернова.

 

Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2020 – 2021 година                    

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Изпити за проверка проверка на способностите:

Изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.

Музика – 22 юни 2021 г.

Спорт – 23 – 24 юни 2021 г.

Учениците се явяват в сградата на училището не по-късно от 30 минути преди началото на изпитването. Ползва химикал с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика и линия, пергел, триъгълник. Разпределени са в изпитни зали (Кабинето в сградата на училищетто) по 10-11 ученика. Квесторите по време на НВО VІІ клас са педагогически специалисти, преподаващи д други училища от град Пловдив.

График на дейностите НВО VІІ клас

 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Информация за резултатите от Национално външно оценяване на учениците от VII клас през учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

информация за резултатите от Национално външно оценяване на училищно, регионално и национално равнище пожете да намерите в прикачените файлове, както следва:

Анализът на резултатите от НВО  VІІ клас – български език и литература и математика показва едно много високо ниво на овладяване на знания, умения и компетентности от страна на учениците, както и сериозна, отговорна и задълбочена работа от страна на педагогическите специалисти. През учебната 2019/2020 г. ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив се класира на 5-то място по резултат в област Пловдив.

 

Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV и в VІІ клас през учебната 2019 – 2020 година                    

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание нови дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

VІІ клас
Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Важна информация за предстоящото НВО по БЕЛ, Математика и Чужд език.

Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV и в VІІ клас през учебната 2019 – 2020 година                    

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в ІV  клас през учебната 2018 – 2019 година

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2018 – 2019 година