Национално външно оценяване

Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV и в VІІ клас през учебната 2019 – 2020 година                    

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание нови дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

VІІ клас
Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Важна информация за предстоящото НВО по БЕЛ, Математика и Чужд език.

Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV и в VІІ клас през учебната 2019 – 2020 година                    

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в ІV  клас през учебната 2018 – 2019 година

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2018 – 2019 година