УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Заповед за дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите
от националните външни оценявания (PDF)

  1. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците от ІV клас през учебната 2023/2024 година:
  • Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
  • Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

2. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците от VІІ клас през учебната 2023/2024 година:

  • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Заповед за дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания (PDF)

  1. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV клас през учебната 2022/2023 година       

Уважаеми ученици и родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

Продължителността на всяко едно от изпитванията е 60 минути.  

За изпита се носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Верният отговор на всяка задача се записва/отбелязва върху бланката за отговори с черен химикал и се чертае с черен молив.

След приключване на определеното време за работа се предава на квестора бланката за отговори, изпитния материал и използваните листове за чернова.

Допълнителна информация:

Анализ на резултатите от проведеното НВО ІV клас през учебната 2022/2023 година (тук)

2. Организиране и провеждане на национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2022/2023 година                    

Уважаеми ученици и родители,

Представяме на Вашето внимание дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва: VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

Екипът на училището ще Ви информира своевременно за всички последващи указания и инструкции, касаещи организацията и провеждането на националните външни оценявания за учебната 2022/2023 година.

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 г.   (ТУК)

Анализ на резултатите от проведеното НВО VII клас през учебната 2022/2023 година (ТУК)

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Анализ на резултатите на учениците от ІV клас през учебната 2021/2022 година от проведеното националното външно оценяване

В изпълнение на чл. 54 от НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ пубилкуваме Анализ на резултатите на учениците от ІV клас от проведеното Национално външно оценяване за учебната 2021/2022 година:https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2022/06/Анализ-на-резултатите-от-НВО-за-сайта.pdf

Анализ на резултатите на учениците от VII клас през учебната 2021/2022 година от проведеното националното външно оценяване

В изпълнение на чл. 54 от НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ пубилкуваме Анализ на резултатите на учениците от VII клас от проведеното Национално външно оценяване за учебната 2021/2022 година – https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2022/07/Анализ-на-резултатите-от-НВО-VII-клас.pdf

Информация за резултатите от Национално външно оценяване на учениците от VII клас през учебната 2019/2020 година

Анализът на резултатите от НВО  VІІ клас – български език и литература и математика показва едно много високо ниво на овладяване на знания, умения и компетентности от страна на учениците, както и сериозна, отговорна и задълбочена работа от страна на педагогическите специалисти. През учебната 2019/2020 г. ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив се класира на 5-то място по резултат в област Пловдив.

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в ІV  клас през учебната 2018/2019 година

Информация за резултатите от национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2018/2019 година

Scroll to Top