Преподаватели

Директор – Катерина Василева

Заместник-директор, учебната дейност – Любомира Христова

Заместник-директор, административно-стопанската дейност – Диана Смиленова

Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – Здравко Гатешки

Български език и литература – Маргарита Ковачева, Станислава Садърска

Английски език – Мария Семерджиян, Петя Илиева

Математика – Петранка Георгиева, Юлиянка Петрова

Физика и астрономия – Юлиянка Петрова

Музика – Любомира Христова, Жулиета Танева

История и цивилизация, география и икономика – Мария Пилафова

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда – Веселина Кузманова

Изобразително изкуство – Светослав Борисов

Физическо възпитание и спорт – Александър Стоилов, Янка Каменова

Педагогически съветник – Мария Петрова

Учители, начален етап на основното образование (I-IV клас):

Антонина Христова, Борислав Ненчев, Нина Караиванова, Мирена Бъчварова, Милена Аспарухова – Казанлъклиева, Петя Грошева, Илка Колева, Димитрина Коева, Яна Паскалева, Галина Христова, Златка Въцова.

Учители, начален етап на основното образование (I-IV клас), (учител в група за целодневна организация на учебния ден):

Костадинка Малешкова, Ана Вълчева, Мария Хаджиева, Дафинка Стоянова, Любомира Иванова, Наталия Букова, Мария Хаджиева, Христина Ихтерова, Станимира Михайлова.

Учители, прогимназиален етап (V клас), (учител в група за целодневна организация на учебния ден):

Юлия Николова