Преподаватели

Директор – Катерина Василева

Заместник-директор, учебната дейност – Любомира Христова

Заместник-директор, учебната дейност – Биляна Вълева

Заместник-директор, административно-стопанската дейност – Диана Смиленова

Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – Владимир Кършев

Български език и литература – Маргарита Ковачева, Станислава Садърска

Английски език – Мария Семерджиян, Марина Геранска

Математика – Петранка Георгиева, Юлиянка Петрова

Физика и астрономия – Юлиянка Петрова

Музика – Жулиета Танева

История и цивилизация, география и икономика – Мария Пилафова

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда – Веселина Кузманова

Изобразително изкуство – Светослав Борисов

Физическо възпитание и спорт – Александър Стоилов, Янка Каменова

Педагогически съветник – Мария Петрова

Учители, начален етап на основното образование (I-IV клас):

Ана Вълчева
Антонина Христова
Борислав Ненчев
Галина Христова
Димитрина Коева
Златка Въцова
Милена Аспарухова – Казанлъклиева
Мирена Бъчварова
Нина Караиванова
Петя Грошева
Петя Илиева
Яна Паскалева

Учители, начален етап на основното образование (I-IV клас), (учител в група за целодневна организация на учебния ден):

Дафинка Стоянова
Костадинка Малешкова
Любомира Иванова
Мария Хаджиева
Наталия Букова
Нела Хипова
Славка Генова
Станимира Михайлова
Теодора Димитрова

Учители, прогимназиален етап (V клас), (учител в група за целодневна организация на учебния ден):

Айлин Халибрям