Преподаватели

Директор – Катерина Василева
k.vasileva@ekzarhantim1.com +359886992629

Заместник-директор, учебната дейност – Любомира Христова
l.hristova@ekzarhantim1.com +359886666376

Заместник-директор, учебната дейност – Биляна Вълева
b.valeva@ekzarhantim1.com

Заместник-директор, административно-стопанската дейност – Диана Смиленова
d.smilenova@ekzarhantim1.com +359887069360

Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – Владимир Кършев
v.karshev@ekzarhantim1.com

Български език и литература – Маргарита Ковачева, Станислава Садърска
m.kovacheva@ekzarhantim1.com | s.sadarska@ekzarhantim1.com

Английски език – Мария Семерджиян, Марина Геранска
m.semerdzhiyan@ekzarhantim1.comm.geranska@ekzarhantim1.com 

Математика – Петранка Георгиева, Юлиянка Петрова
p.georgieva@ekzarhantim1.com | y.petrova@ekzarhantim1.com

Физика и астрономия – Юлиянка Петрова
y.petrova@ekzarhantim1.com

Музика – Жулиета Танева
z.taneva@ekzarhantim1.com

История и цивилизация, география и икономика – Мария Пилафова
m.pilafova@ekzarhantim1.com

География и икономика – Васил Василев
v.vasilev@ekzarhantim1.com

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда – Веселина Кузманова
v.kuzmanova@ekzarhantim1.com

Изобразително изкуство – Светослав Борисов
s.borisov@ekzarhantim1.com

Физическо възпитание и спорт – Александър Стоилов, Янка Каменова
a.stoilov@ekzarhantim1.com | y.kamenova@ekzarhantim1.com

Педагогически съветник – Мария Петрова
m.petrova@ekzarhantim1.com

Старши учители и учители, начален етап на основното образование (I-IV клас):

Ана Вълчева
a.valcheva@ekzarhantim1.com
Антонина Христова
a.hristova@ekzarhantim1.com
Борислав Ненчев
b.nenchev@ekzarhantim1.com
Галина Христова
g.hristova@ekzarhantim1.com
Димитрина Коева
d.koeva@ekzarhantim1.com
Златка Въцова
z.vutsova@ekzarhantim1.com
Милена Аспарухова – Казанлъклиева
m.kazanlaklieva@ekzarhantim1.com
Мирена Бъчварова
m.bachvarova@ekzarhantim1.com
Нина Караиванова
n.karaivanova@ekzarhantim1.com
Петя Грошева
p.grosheva@ekzarhantim1.com
Петя Илиева
p.ilieva@ekzarhantim1.com
Яна Паскалева
y.paskaleva@ekzarhantim1.com
Илка Колева
i.koleva@ekzarhantim1.com

Учители, начален етап на основното образование (I-IV клас), (учител в група за целодневна организация на учебния ден):

Дафинка Стоянова
d.stoyanova@ekzarhantim1.com

Костадинка Малешкова
k.maleshkova@ekzarhantim1.com
Любомира Иванова
l.ivanova@ekzarhantim1.com

Мария Хаджиева
m.hadzhieva@ekzarhantim1.com

Наталия Букова
n.bukova@ekzarhantim1.com

Нела Хипова
Славка Генова
s.genova@ekzarhantim1.com

Станимира Михайлова
s.mihaylova@ekzarhantim1.com

Теодора Димитрова
.dimitrova@ekzarhantim1.com

Учители, прогимназиален етап (V клас), (учител в група за целодневна организация на учебния ден):

Айлин Халибрям
a.halibryam@ekzarhantim1.com