Преподаватели

Снимка на директора

Директор – д-р Катерина Василева

k.vasileva@ekzarhantim1.com +359886992629


Заместник-директор по учебната дейност – Любомира Христова
l.hristova@ekzarhantim1.com +359886666376

Заместник-директор по учебната дейност – Биляна Вълева
b.valeva@ekzarhantim1.com

Заместник-директор, административно-стопанската дейност – Диана Смиленова
d.smilenova@ekzarhantim1.com +359887069360

Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – Владимир Кършев
v.karshev@ekzarhantim1.com

Български език и литература – Маргарита Ковачева, Снежана Петрова
m.kovacheva@ekzarhantim1.com | s.petrova@ekzarhantim1.com

Английски език – Мария Семерджиян, Марина Геранска
m.semerdzhiyan@ekzarhantim1.comm.geranska@ekzarhantim1.com

Математика – Петранка Георгиева, Юлиянка Петрова
p.georgieva@ekzarhantim1.com | y.petrova@ekzarhantim1.com

Физика и астрономия – Юлиянка Петрова
y.petrova@ekzarhantim1.com

История и цивилизация, география и икономика – Мария Пилафова
m.pilafova@ekzarhantim1.com

География и икономика, История и цивилизации – Ралица Андонова
r.andonova@ekzarhantim1.com

Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда – Веселина Кузманова
v.kuzmanova@ekzarhantim1.com

Музика – Жулиета Танева
z.taneva@ekzarhantim1.com

Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство – Светослав Борисов
s.borisov@ekzarhantim1.com

Изобразително изкуство – Иван Попов
i.popov@ekzarhantim1.com

Физическо възпитание и спорт – Александър Стоилов, Янка Каменова
a.stoilov@ekzarhantim1.com | y.kamenova@ekzarhantim1.com

Психолог – Тодор Лалов
todor.lalov@ekzarhantim1.com

Старши учители и учители в начален етап на основното образование:

Димитрина Коева
d.koeva@ekzarhantim1.com
Десислава Александрова
d.aleksandrova@ekzarhantim1.com
Галина Христова
g.hristova@ekzarhantim1.com
Славка Генова
s.genova@ekzarhantim1.com
Антонина Христова
a.hristova@ekzarhantim1.com
Нина Караиванова
n.karaivanova@ekzarhantim1.com
Яна Паскалева
y.paskaleva@ekzarhantim1.com
Мирена Бъчварова
m.bachvarova@ekzarhantim1.com
Айлин Халибрям
a.halibryam@ekzarhantim1.com

Петя Илиева
p.ilieva@ekzarhantim1.com
Мария Хаджиева
m.hadzhieva@ekzarhantim1.com
Милена Аспарухова – Казанлъклиева
m.kazanlaklieva@ekzarhantim1.com
Златка Въцова

Учители  в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас:

Любомира Иванова
l.ivanova@ekzarhantim1.com
Станимира Михайлова
s.mihaylova@ekzarhantim1.com
Марина Ангелова
m.angelova@ekzarhantim1.com
Теодора Димитрова
t.dimitrova@ekzarhantim1.com
Росица Каменова
r.kamenova@ekzarhantim1.com
Кънчо Славчев
k.slavchev@ekzarhantim1.com
Светослава Бакалова
s.bakalova@ekzarhantim1.com
Дафинка Стоянова
d.stoyanova@ekzarhantim1.com
Райна Милушева
r.milusheva@ekzarhantim1.com

Нела Хипова
Наталия Букова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в V-VII клас:
Яница Иванова
y.ivanova@ekzarhantim1.com