Преподаватели

Снимка на директора

Директор – д-р Катерина Василева

k.vasileva@ekzarhantim1.com +359886992629


Заместник-директор по учебната дейност – Любомира Христова
l.hristova@ekzarhantim1.com +359886666376

Заместник-директор по учебната дейност – Биляна Вълева
b.valeva@ekzarhantim1.com +359885667011

Заместник-директор, административно-стопанската дейност – Диана Смиленова – Ватева
d.smilenova@ekzarhantim1.com +359887069360

Български език и литература – Маргарита Ковачева, Снежана Петрова
m.kovacheva@ekzarhantim1.com | s.petrova@ekzarhantim1.com

Английски език – Мария Семерджиян, Марина Геранска
m.semerdzhiyan@ekzarhantim1.comm.geranska@ekzarhantim1.com

Математика – Петранка Георгиева, Юлиянка Петрова
p.georgieva@ekzarhantim1.com | y.petrova@ekzarhantim1.com

Информационни технологии – Красимира Мицева
krasimira.mitseva@ekzarhantim1.com

Физика и астрономия – Юлиянка Петрова
y.petrova@ekzarhantim1.com

История и цивилизация, география и икономика – Мария Пилафова
m.pilafova@ekzarhantim1.com

География и икономика, История и цивилизации – Ралица Андонова
r.andonova@ekzarhantim1.com

Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда – Веселина Кузманова
v.kuzmanova@ekzarhantim1.com

Музика – Жулиета Танева
z.taneva@ekzarhantim1.com

Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство – Светослав Борисов
s.borisov@ekzarhantim1.com

Изобразително изкуство – Весела Дерменджиева
v.dermenzhieva@ekzarhantim1.com

Физическо възпитание и спорт – Александър Стоилов, Кристиан Моллов,
 a.stoilov@ekzarhantim1.com | k.mollov@ekzarhantim1.com
Янка Велева

Психолог – Тодор Лалов
todor.lalov@ekzarhantim1.com

Старши учители и учители в начален етап на основното образование:

Петя Илиева

p.ilieva@ekzarhantim1.com

Десислава Александрова

d.aleksandrova@ekzarhantim1.com
Галина Христова
g.hristova@ekzarhantim1.com

Славка Генова
s.genova@ekzarhantim1.com

Антонина Христова
a.hristova@ekzarhantim1.com

Нина Караиванова
n.karaivanova@ekzarhantim1.com

Яна Паскалева
y.paskaleva@ekzarhantim1.com

Антония Христова
an.hristova@ekzarhantim1.com

Мирена Бъчварова
m.bachvarova@ekzarhantim1.com
Айлин Халибрям
a.halibryam@ekzarhantim1.com

Росица Каменова – Чолакова
r.kamenova@ekzarhantim1.com

Людмила Иванова
ly.ivanova@ekzarhantim1.com
Златка Въцова

z.vutsova@ekzarhantim1.com


Учители в група за целодневна организация на учебнияден (І- ІV клас)

Любомира Иванова
l.ivanova@ekzarhantim1.com
m.dimitrova@ekzarhantim1.com

Петя Тенчева

p.tencheva@ekzarhantim1.com

Даниела Колева
d.koleva@ekzarhantim1.com

Теодора Димитрова
t.dimitrova@ekzarhantim1.com

Цветомира Станева

t.staneva@ekzarhantim1.com

Лилия Казалиева

l.kazalieva@ekzarhantim1.com

Катя Керкелова
k.kerkelova@ekzarhantim1.com

Станимира Михайлова
s.mihaylova@ekzarhantim1.com

Кънчо Славчев
k.slavchev@ekzarhantim1.com

Ваня Дакова
v.dakova@ekzarhantim1.com

Димитрина Коева
d.koeva@ekzarhantim1.com

Дафинка Стоянова
d.stoyanova@ekzarhantim1.com

Марина Ангелова

Марияна Димитрова

 

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в V-VII клас:
Яница Иванова
y.ivanova@ekzarhantim1.com

Scroll to Top