Осъзнатото търсене на платформа, която е лесна за научаване, прилагане и интегриране в училище за процесите на преподаване, учене и администриране провокира екипа на Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив през 2017 г. да внедри част от инструментите на G Suitе for Education: GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри. В следващите години процесът на  внедряване продължава с прилагането още инструменти на платформата в безопасното и защитено пространство за работа навсякъде по всяко време: Google Workspace. Базирана в облака, нашата информация е сигурна и структурирана на едно място. Потребителите имат 24/7 достъп до всичките си файлове и имейли от всеки компютър, смартфон или таблет. Осигури неограничени възможности за сътрудничество, работа по групи и екипи и спести време, усилия и средства. Превърна образователната и работната среда в гъвкава, достъпна и свободна. Направи обучението достъпно навсякъде по всяко време и с всяко устройство. Промени практиките за преподаване и учене в класната стая и извън нея чрез използване на различни инструменти за ангажиране и сътрудничество в реално време. 

В резултат ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив е единственото училище в България, което от м. декември 2019 г. реализира организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски сред най-малките ученици: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в една паралелка в IV клас (23 ученици): всеки ученик и всеки учител имат свое електронно устройство, предоставено от училището, и свързан към него персонален профил. Моделът използва дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. 

Модел на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в IV а клас в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив  

Днес училището вече е внедрило пълната палитра от инструменти на Google Workspace в процесите на преподаване, учене и администриране. Дигиталните компетентности на педагогическите специалисти, сертифицирани с Certified Educators Level 1, Certified Educators Level 2 и 1 Google Certified Trainer; съвременните инструменти на Google Workspace за образованието, индивидуалните устройства за учениците и дигиталната среда в училище са само част от нещата, които превръщат преподаването и ученето в интересно и стимулиращо образование, което използва уменията и активността на децата в интернет и развива тяхната креативност, аналитично мислене, възможности за работа в екип.

Всичко това постави Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив на световната карта на Google референтните училища. И вероятно не случайно точно на Деня на дигиталното обучение – 20.02.2022 г. нашето училище бе приветствано с „Добре дошли в общността на Google Reference Schools!“. Да бъдем референтно училище на Google означава, че целия процес на дигитална трансформация на училището, стартирал през 2017 година, е пример за други училища и ние можем да ги подкрепим при смисленото внедряване на технологиите в администрирането, преподаването и ученето. Нашата добра практика при използване на инструментите на Google Workspace ни предоставя възможност да споделяме опита си с други Google референтни училища, да обменяме идеи, решения и ресурси и да предоставяме образователна услуга чрез Google Workspace, която да подготви учениците с уменията на 21 век.

Палитрата от възможности в Google Workspace и работа с инструментите, можете да разгледате тук

Scroll to Top