Училище в облака

Разгледайте училището ни отвън и отвътре с обиколка в Гугъл Експедиции

Виртуална обиколка на ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив

(за смарт устройство е препоръчително използването на приложението Google Expeditions)


Модел на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в в IV а клас в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив  

 

 

Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив е училище, което през 2017 г. внедри част от инструментите на G Suitе for Education: GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри.

В следващите две години процесът на  внедряване продължава с използването на  инструменти на G Suitе for Education: Google Класна стая, Google Сайтове, Google Групи като това рефлектира върху дигиталните компетентности на целия екип на училището и през 2020 година ОУ “Екзарх Антим I” има 17 Google Certified Educators Level 1, 2 Google Certified Educators Level 2 и 1 Google Certified Trainer.

Паралелно с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се подобрява и технологичната обезпеченост, която обучението чрез технологии предполага: над 65 устройства за учене Acer Chromebook и лаптоп Acer, 5 устройства възможност за добавена и виртуална реалност с Google експедиции – Acer Chromebook Tab 10, 2 устройства за едновременно съхранение и зареждане на лаптопи и таблети – Заряд Бокс, във всяка класна стая и кабинет с устройство Chromecast, което свързва с други устройства, налични в безжичната мрежа на училището, проекторите в класните стаи. 

През 2019 г. голяма част от педагогическите специалисти започна да прилага инструментите на G Suite for Education в класната стая, което повиши интереса на учениците за учене, обогати палитрата от материали за обучителни цели.

В началото на учебната 2019/2020 г. ръководството на училището проведе среща с педагогическите специалисти за запознаване с модела “1:1” и обсъждане на възможностите му за прилагане. През месец ноември 2019 г. се проведе родителска среща с една паралелка от IV клас, на която родителите също бяха запознати със спецификите на преподаване по модела “1:1” и те заявиха своето желание децата им да се обучават по този модел.

В резултат ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив е единственото училище в България, което от м. декември 2019 г. реализира организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски сред най-малките ученици: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в една паралелка в IV клас (23 ученици): всеки ученик и всеки учител имат свое електронно устройство, предоставено от училището, и свързан към него персонален профил. Моделът използва дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. 

Към днешна дата всеки ученик използва личен ученически акаунт и участва в обучителния процес във виртуални класни стаи по различните учебни предмети в ситуацията на обучение от разстояние. 

Днес училището вече е внедрило пълната палитра от основни инструменти на G Suitе for Education в процесите на преподаване, учене и администриране.