Пети клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

За учебната 2018/2019 г. ОУ „Екзарх Антим І” обявява прием на 3 паралелки в V клас  с общ брой на местата в паралелките: 70, със следната разширена подготовка:

Една паралелка с разширена подготовка по български език и литература (1,5 часа) и информационни технологии (1 час)

 Една паралелка с разширена подготовка по математика (1,5 часа) и информационни технологии (1 час)

 Една паралелка с разширена подготовка по български език и литература (1,5 часа) и математика (1 час)

 Изучаване на чужди езици: английски език

 Сменност на обучение – на една смяна

Възможност за целодневна организация на учебния ден. Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност

Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в  стола на училището

Заявление за прием на ученик в V клас за учебната 2018/ 2019 година (PDF)

График за приемане на ученици в V клас за учебната 2018/ 2019 година (PDF)

Критерии за приемане на ученици в V клас за учебната 2018/ 2019 година (в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места) (PDF)