Пети клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Училищен план-прием на ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив за учебната 2020/2021 година. 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 г. ОУ „Екзарх Антим І” обявява прием на 3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките: 78.

Изучаване на чужди езици: английски език

Сменност на обучение – на една смяна

Възможност за целодневна организация на учебния ден. Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност.

Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в стола на училището.

 

Заявление за прием на ученик в V клас за учебната 2019/ 2020 година (PDF)

Декларация удостоверяваща запознаване и съгласяване с план за изпълнение на иновация (PDF)

Заповед за прием на ученици в V клас (PDF)

График за приемане на ученици в V клас за учебната 2019/ 2020 година (PDF)

График на дейностите по преместване на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година (PDF)

Критерии за приемане на ученици в V клас за учебната 2019/ 2020 година (в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места) (PDF)

 

Забележка:

  1. При недостатъчен брой ученици за формиране на трепа паралелка намаляване на броя на паралелките се извършва след обявяване на второ класиране с по-малко от норматива за минимален брой ученици в паралелката.
  2. В случай, че постъпилите заявления са повече от максималния брой места в обявените паралелки, се прилагат критериите за приемане на ученици в V клас за учебната 2019/ 2020 година.