Пети клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

За учебната 2017/2018 г. ОУ „Екзарх Антим І” обявява прием на 3 паралелки с по 26 ученика във всяка една от тях.

Обучението в V-ти клас ще се провежда в съответствие с новите стандарти за иновации в образованието и гарантира високи резултати от Национално външно оценяване в VІІ-ми клас и призови места на международни и национални олимпиади и състезания в областта на английския език, информационните технологии, науката и изкуствата:

През учебната 2017/2018 г. училището предлага целодневна организация на учебния ден за учениците в V-ти клас.

Представяме на Вашето внимание графика на дейностите за план-приема на учениците в V клас за учебната 2017/2018 г., утвърден със Заповед №РД-10-601/15.03.2017 г. на директора на ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив. (PDF)

Анкета за пручване интересите на родителите на бъдещите петокласници. (PDF)

Заявление за прием на ученик в 5-ти клас (PDF)