Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,
Скъпи ученици,

Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15 септември 2020 година (вторник) с кратко тържество в двора на училището САМО в присъствието на учениците от I клас и техните родители.

Начален час:  10:00 часа

Влизането на първокласниците и техните родители ще се осъществи САМО за този ден през транспортния вход на училището от страната на ул. „Гладстон“.

След тържествената част, класните ръководители на паралелките в първи клас: Марина Ангелова (1 аклас), Мария Хаджиева (1 б клас) и Милена Аспарухова – Казанлъклиева (1 в клас) ще въведат в класните стаи само учениците. Родители няма да се допускат в сградата на училището.

Всички останали ученици ще имат редовни учебни часове започващи съответно:
– учениците от V и VII клас – в 8:00 часа;
– учениците от III, IV, и VI клас – в 8:15 часа;
– учениците от II клас – в 8:30 часа.

Влизането на учениците в двора и сградата на училището става:
– за учениците от прогимназиален етап –  през транспортния вход – ул. „Гладстон“, а в сградата: от  вратата към спортните игрища;
– за учениците от начален етап – през двора и входа на сградата от страната на ул. „Захари Стоянов“.

Напомняме, че носенето на маска или шлем за всички ученици, педагогически специалисти, работници и служители, в т.ч. от външните за институцията лица е задължително в общите закрити части на учебната сграда.

Целодневната организация на учебния ден започва от 15 септември 2020 г., а обедното хранене в училищния стол: от 18 септември 2020 г.

Екипът на ОУ „Екзарх Антим I” пожелава на всички ученици и на техните родители учебната 2020/20201 година да е здрава, също така и много успешна и спорна.

 

На добър час!

 

Scroll to Top