Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от I-ви до III-ти клас

Критерии за оценяване – 4 клас

Критерии за оценяване – 4 клас – Английски език – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Български език и литература – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Математика

Критерии за оценяване – прогимназия – Английски език

Критерии за оценяване – прогимназия – Физика и Астрономия

Критерии за оценяване – прогимназия – География и икономика

Критерии за оценяване – прогимназия – История и цивилизация

Критерии за оценяване – прогимназия – Компютърно моделиране и информационни технологии 5 клас – (PDF); 6 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Компютърно моделиране и информационни технологии 7 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Технологии и предприемачество

Критерии за оценяване – прогимназия – Изобразително изкуство

Критерии за оценяване – прогимназия – Човек и природа – 5 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Човек и природа – 6 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Биология и здравно образование – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Химия и опазване на околната среда – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Музика

Критерии за оценяване – прогимназия – Физическо възпитание и спорт

Критерии за оценяване по Физическо възпитание и спорт входно – изходно ниво

Scroll to Top