Оценяване на учениците

Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от I-ви до III-ти клас вкл.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Критерии за оценяване на учениците от І клас – (PDF)

Критерии за оценяване на учениците от ІІ клас – (PDF)

Критерии за оценяване на учениците от ІІІ клас – (PDF)

Критерии за оценяване на учениците от ІV клас – (PDF)

Критерии за оценяване на учениците по Английски език  в начален етап – (PDF)

Критерии за оценяване на учениците по Технологии и предприемачество в начален етап (PDF)


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Критерии за оценяване –  Български език и литература – (PDF)

Критерии за оценяване –  Английски език – (PDF)

Критерии за оценяване –  Математика – (PDF)

Критерии за оценяване –  Информационни технологии – (PDF)

Критерии за оценяване – История и цивилизация – (PDF)

Критерии за оценяване – География и икономика – (PDF)

Критерии за оценяване – Човек и природа – 5 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – Човек и природа – 6 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – Биология и здравно образование – (PDF)

Критерии за оценяване – Химия и опазване на околната среда – (PDF)

Критерии за оценяване – Физика и Астрономия – (PDF)

Критерии за оценяване – Музика – (PDF)

Критерии за оценяване –  Изобразително изкуство – (PDF)

Критерии за оценяване -Технологии и предприемачество – (PDF)

Критерии за оценяване – Физическо възпитание и спорт – (PDF)

 


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Английски език  – І клас

Компютърно моделиране – І клас

Изкуства – І клас

Научна палитра – ІІ клас

Научна палитра – ІІІ клас

Научна палитра – ІV клас

Научна палитра – V клас

Научтна палитра VІ клас

Български език и литература – VІІ клас

Математика – VІІ клас

Информационни технологии – VІІ клас