Оценяване на учениците

Система от символи на качествените показатели и качествени показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от I – II клас от учебна 2017/2018 г. – (PDF)

Критерии за оценяване – 1-3 клас

Критерии за оценяване – 4 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – 4 клас – Английски език – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Български език и литература – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Математика – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Английски език (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Физика – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – География и икономика – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – История и цивилизация – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Информационни технологии – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Домашен бит и техника – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Изобразително изкуство – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Човек и природа – 5 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Човек и природа – 6 клас – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Биология и здравно образование – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Химия и опазване на околната среда – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – Музика – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – ФВС – А. Стоилов – (PDF)

Критерии за оценяване – прогимназия – ФВС – Я. Каменова – (PDF)