Училището е на делегиран бюджет, който се определя с единния разходен стандарт за дете в подготвителна група и ученик 1-8 клас. Разпределянето на средствата за училището става по формула утвърдена от първостепенният разпоредител – Община Пловдив.

Scroll to Top