Приключили проекти

Проект „ФОЛКЛОРНА  ПАЛИТРА”

Финансиран със средства по Секторна програма “Коменски”, Училищни партньорства – Двустранни училищни партньорства

Предвидените дейности по проект „Фолклорна палитра” са двустранно партньорство между Основно училище „Екзарх Антим І”, гр. Пловдив, България и Основно училище Ticaret ve Sanayi Odasi İlkogretim Okulu, гр. Люлебургаз, Турция.

Идеята на проекта е да съживи и съхрани националните обичаи, ритуали и традиции, да осъществи кръстосано обогатяване на културите и да накара децата да се научат да ги разбират и уважават.

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – У.С.П.Е.Х., МОМН

За втора поредна година училището се включи в проект У.С.П.Е.Х. с идея да създаде детска зона за личностно израстване, гражданско образование и социална интеграция, в която светът да бъде видян през призмата на детския поглед. Включването на учениците в извънкласни дейности /клубове, ателиета и студиа/ създава възможности за развитие на редица ключови компетентности.

 

Проект:  Младежка Академия  „Творчески искри” на фондация „Огънят на Орфей”

Основно училище „Екзарх Антим I” продължава да въвлича своите ученици в предизвикателството, наречено работа по проекти.

Проектът е на фондация „Огънят на Орфей”, а целта – да се даде възможност на децата за изява и развитие чрез изкуството – театър, изобразително изкуство, вокално изкуство, литература и занимания по пиано и китара.

Игротека „Веселото кътче“, Национална програма „Училището – територия на учениците“, МОМН.

Детска издателска къща „Шарени писаници“ – МОН, „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Развитие на извънкласните форми“.

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – Обогатяване на библиотечния фонд, Министерство на културата.

„Училището – работилница за таланти“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“, Европейски социален фонд

„Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Ритуализация на училищния живот“ – МОМН.