Библиотечен фонд - училище Екзарх Антим Първи - град Пловдив
Материална база

Библиотечен фонд

Библиотечният фонд на училището е създаден преди години и постоянно се обновява с издания, които съответстват на интересите и възрастта на потребителите. Книгите, с които разполагаме в училище са класифицирани по съдържание. Разполагаме както с художествена литература, така и с различни енциклопедии и специализирани издания, на които всеки може да се наслади и може  да използва в обособените за това кътове. Във всяка класна стая учениците, участвали в кампанията С книга вместо с букет за първия учебен ден са обособили свой кът, в който са подредили най- любимите си книги.

Scroll to Top