Бланки и заявления

 1. Заявление за прием 2,3,4,6 и 7 клас 
 2. Заявление за ЗИП/РП
 3. Заявление за СИП/ДП
 4. Заявление за ГЦОУД (.docx) (PDF)
 5. Заявление за освобождаване от ФВС
 6. Заявление за преместване в друга паралелка на училището по чл. 161 ПУДУ
 7. Заявление за отсъствие на ученик, включен в група за целодневна организация на учебния ден по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на училището. (.docx) (PDF)
 8. Заявление за отсъствие на ученик, включен в група за целодневна организация на учебния ден по чл. 182, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на училището.(.docx) (PDF)
 9. Заявление за отсъствие на ученик, включен в група за целодневна организация на учебния ден по чл. 182, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на училището. (.docx)  (PDF)
 10. ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученик по чл. 174, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)
 11. ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на ученик по чл. 174, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на училището (PDF)
 12. Заявление за напускане на група за целодневна организация на учебния ден по т. 16, раздел ІІ от Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден по т. 16, раздел ІІ от Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден (PDF)
 13. Заявление за отсъствие на ученик, включен в група за целодневна организация на учебния ден по чл. 182, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на училището: