За нас

Училището ни е едно от най-старите в града, с почти вековна история. Намира се в самия му център – между красивите хълмове Бунарджик и Джендем тепе.

Тук учениците се обучават и възпитават в съвременна обстановка с подходящо съчетаване на традиционни и иновационни методи. Учебните занятия се провеждат само на една смяна, което дава възможност на децата да се подготвят за утрешния ден; да участват в различни клубове и да се включат в училищни инициативи.

Царящият дух на доверие, уважение и стремеж да бъдем най-добрите, заразява учениците и ги подтиква към победа. Те са сред първите в състезания, конкурси и изпити. Продължават образованието си в желаните професионални гимназии, колежи и училища.

За нас новаторството на утрешния европейски ден е ежедневие.