Проект на списъци на ученици в I клас и класни ръководители за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа, ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание проект на списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в I клас през учебната 2019/2020 г., както и класните ръководители на паралелките. Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават […]

ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив – Иновативно училище

През м. януари 2019 г. екип от педагогически специалисти от ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, съвместно с директора на училището, разработиха проектно предложение и кандидатстваха за статут на иновативно училище. Екипът на училището изказва своята благодарност към Обществения съвет, който със своята подкрепа и доверие, направи възможно кандидатстването на училището за статут на иновативно […]

Отпускане на еднократна помощ за първокласник

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Екипът на училището предоставя на Вашето внимание извадки от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, касаещи отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семействата, чиито деца са записани в първи клас […]

Проект на списъци на ученици в V клас и класни ръководители за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа, ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание проект на списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в V клас през учебната 2019/2020 г., както и класните ръководители на паралелките. Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават […]

ОУ „Екзарх Антим I“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем

ОУ „Екзарх Антим I“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост – ученически стол с площ от 135 /сто тридесет и пет/ кв.м., с предназначение на обекта – за ученическо столово хранене. Пълният текст на обявата може да бъде прочетен тук

Избор на заявител за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години

Заповед № РД-10-787

Участие във Фестивала „Рошавата котка“

Фестивалът за театрално, музикално и танцово изкуство  „Рошавата котка“ вече 17 години е част от културния живот на Пловдив. Негов организатор е Ротаракт клуб Пловдив. Провежда се с финансовата подкрепа на Ротари клуб Пловдив и със съдействието на Драматичен театър Пловдив. Фестивалът дава сцена на младите таланти да покажат възможностите си и да застанат в […]

Винаги първи, защото учим в ОУ „Екзарх Антим I“

Завърши VI международен турнир „Математика без граници“, организиран от Педагогическа асоциация „Образование без граници“ – България и Образователен център „Innovation“ – Казахстан. Във финала, който се състоя на 29 и 30 юни 2019 година в град Несебър, участваха 1 192 финалисти от 20 страни – Австралия, Азербайджан, Беларус, България, Виетнам, Иран, Казахстан, Китай, Киргистан, Македония, […]

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години

виж целия документ

Членове на екипа на училището – лектори в практическа конференция „Училище в облака“

В периода 11.06.2019 г. – 12.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе практическа конференция с международно участие „Училище в облака“, организирана от Център за творческо обучение, в партньорство с Община Пловдив, Педагогическия факултет на Пловдивски университет, Acer България и GEG Пловдив Конференцията е насочена към директори на училища, учители, образователни експерти, университетски преподаватели, студенти и докторанти, представители на Министерство […]