Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Във връзка с

 • Тема на обучението:  „Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие“ (одобрено със заповед № РД09-1175/ 25.01.2017 г.)
  Място на провеждане: ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив, етаж II, класна стая 21
  Период на провеждане: 27 юни 2022 г.
  Наименование на обучителната организация: “РААБЕ България” ООД
  Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 25
 • Тема на обучението: “Организация на учебния процес по модел 1:1”
  Място на провеждане: гр. Пловдив 4000, Дом на културата “Борис Христов” (ул. „Гладстон“ 15), централно фоайе
  Период на провеждане: 11 и 12.06.2022 г., от 09:30 до 16:30 часа (и в двата дни)
  Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение
  Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 11

Учебна 2022/2023 година

 • Във връзка с постъпило писмо с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на Заместник-министъра на образованието и науката и изпълнение на Приложение 1 План за квалификационна дейност към Годишен план за дейността на ОУ “Екзарх Антим I”, гр. Пловдив:

Тема на обучението:  Проектно-базирано обучение с интегриране на информационните технологии (одобрено със заповед № РД09-993/ 24.01.2017 г.) 

Място на провеждане: ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив, етаж II, класна стая 21

Период на провеждане: 03 октомври 2022 г.

Наименование на обучителната организация: “РААБЕ България” ООДБрой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 33

Scroll to Top