Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Във връзка с

Тема на обучението:  „Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие“ (одобрено със заповед № РД09-1175/ 25.01.2017 г.)
Място на провеждане: ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив, етаж II, класна стая 21
Период на провеждане: 27 юни 2022 г.
Наименование на обучителната организация: “РААБЕ България” ООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 25

Тема на обучението: “Организация на учебния процес по модел 1:1”
Място на провеждане: гр. Пловдив 4000, Дом на културата “Борис Христов” (ул. „Гладстон“ 15), централно фоайе
Период на провеждане: 11 и 12.06.2022 г., от 09:30 до 16:30 часа (и в двата дни)
Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 11

Scroll to Top