Правилник за устройството и дейността на училището (в сила от 28 март 2024 г.)

Правилник за устройството и дейността на училището (в сила от 08 септември 2022 година)

Правилник за устройството и дейността на училището (изменения и допълнения) в сила от 14 октомври 2022 г.

Правилник за устройството и дейността на училището (изменения и допълнения) в сила от 15 декември 2022 г.

Правилник за устройството и дейността на училището (изменения и допълнения) в сила от 24 април 2023 г.

Правилник за устройството и дейността на училището (изменения и допълнения) в сила от 01 септември 2023 г.

Правилник за устройството и дейността на училището (изменения и допълнения) в сила от 24 октомври 2023 г.

През учебната 2023/2024 година в ОУ „Екзарх Антим I“ се работи по следните училищни учебни планове:

I-ви клас – паралелки: А, Б, В

II-ри клас – паралелки: А, Б, В,

III-ри клас – паралелки: А, Б, В, Г

IV-ти клас – паралелки: А, Б, В

V-ти клас – паралелки: А, Б, В

VI-ти клас – паралелки: А, Б, В

VII-ми клас – паралелки: А, Б, В

Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

Годишен план за дейността на училището (промени в Плиложение № 1) в сила от 30.05.2024 г.

Годишен план за дейноста на училището (промени в Приложение № 1 и Приложени № 3) в сила от 25.04.2024 г.

Годишен план за дейността на училището (промени в Приложение №4) в сила от 14 март 2024 г.

Годишен план за дейността на училището (промени в Приложение № 5) в сила от 14 март 2024 г.

Годишен план за дейността на училището (промени в Приложение № 1) в сила от 11.12. 2023 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/2024 година (промени в Приложение № 1) в сила от 15.01.2024 г.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище учебна 2023/2024 година

Форми на обучение в ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив за учебната 2023/2024 година (заповед)

Форми на обучение (извадка от Правилник за устройството и дейността на училището)

Вътрешни правила за работа с GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION при обучение от разстояние в електронна среда

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 2023/2024 година

Механизъм за действие и алгоритъм в случаи на разпространяване и употреба на наркотични вещества в училище

Схеми съгласно Механизъм за действие и алгоритъм в случаи на разпространение и употреба на наркотични вещества

ПРОЦЕДУРИ при случаи на употреба и разпространение на наркотични вещества в училище. (ДОКЛАД Приложение 1); (БЛАНКА Приложение 2)

План на Ученически съвет за учебната 2023/2024 г.

Правилник на Ученически съвет

Scroll to Top