Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за периода 2021 – 2025 година

Актуализирана стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за перода 2021 – 2025 година

Правилник за устройството и дейността на училището ( в сила от 15 септември 2021 година)

Изменения и допълнения в Правилник за устройството и дейността на училището (в сила от 22 октомври 2021 г.)

Изменения и допълнения в Правилник за устройството и дейността на училището (в сила от 01 декември 2021 г)

Промени в Правилник за устройството и дейността на училището (в сила от 28.03.2022 г.)

През учебната 2021-2022 година в ОУ „Екзарх Антим I“ се работи по следните училищни учебни планове:

I-ви клас – паралелки: АБВГ

II-ри клас – паралелки: АБВ

III-ри клас – паралелки: АБВ

IV-ти клас – паралелки: АБВ

V-ти клас – паралелки: АБВ

VI-ти клас – паралелки: АБВ

VII-ми клас – паралелки: АБВ

Mерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Eкзарх Aнтим I“ град Пловдив учебна 2021/2022 г.

Форми на обучение в ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив за учебната 2021/2022 година (заповед)

Форми на обучение (извадка от Правилник за устройството и дейността на училището)

Вътрешни правила за работа с GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION при обучение от разстояние в електронна среда

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебна 2021/2022 година

Scroll to Top