Конкурс на тема „Какъв е моят съвременен герой“

Учениците от  I а клас и I г клас взеха участие в конкурс на тема „Какъв е моят съвременен герой„, организиран от фондация „Седем музи“, гр. Пловдив. Подготовката за конкурса беше организирана по време на заниманията на групите за целодневна органтизация на уебния ден под ръководството на г-жа Керкелова и г-жа Бакалова.
Широката тема позволи на децата да изразят себе си и чувствата си, и резултатите бяха изключително интересни. Учениците нарисуваха картини на техния съвременен герой, които бяха най-разнообразни  –  от близки и приятели, до анимационни и приказни герои.
Едно от условията за участие изискваше от учениците да напишат с няколко изречения на гърба на рисунката, защо именно това е техният герой, с което те се справиха отлично.
Участниците и техните семейства могат да видят изложени рисунките си в Драматичния театър на 5.06.2022 г., където ще бъде организирана изложба на творбите от конкурса.

Спортен празник 19 май 2022 г.

След едногодишно прекъсване отново двора на ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив беше озарен от игри, смях, и положителни емоции. В приятелска, но същевмременно и конкурента среда учениците от училище се състезаваха по паралелки и класове, организирани от своите преподаватели по физическо възпитанвие и спорт: Александър Стоилов и Кристиан Моллов. Техни отговорни помощници за провеждане на игрите бяха преподавателите Светослав Борисов, Веселина Кузманова, Марина Витларова, Яница Иванова и училищния психолог Тодор Лалов. Отговорниците за цялостната организация отново бяха класните ръководители на паралелките. С фотографските дейности от празника се ангажира г-н Марио Базел, а кратко видео от празника можете да видите тук:

Важно за учениците от VІІ клас и техните родители

Уважаеми родители

уважаеми ученици,

на сайта на РУО – Пловдив е публикувана информация свързана с организацията и провеждането на НВО – VІІ клас през учебната 2021/2022 година.

Информацията касае:

 1. подаването на заявления за проверка на способностите;
 2. времетраенето на изпитите по Бългорски език и литератьяре и по Математика;
 3. задълженията на учениците по време на провеждането на НВО;
 4. подаване на заявленията за участие в първо класиране;
 5. линк към виртуална панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране;

Утвърдения държавен план-прием в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединени училища в област Пловдив за учебната 2022/2023 година е публикуван в раздел „Прием“ – „Текущи съобщения“.

Линк към пълната информация:

https://www.ruobg.com/news

 

 

Учители от училището – с одобрени за прилагане от МОН модели, програми и гъвкави форми на обучение

Лидерският екип на училището в лицето на директора и заместник-директорите изказват своята благодарност и признателност към учителите Славка Генова (класен ръководител на IV а клас), Любомира Иванова (класен ръководител на III а клас) и Дафинка Стоянова (класен ръководител на II в клас), които разработиха интелектуални продукти за ученици със специални образователни потребности в начален етап по поддейност 5.1. по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Министерство на образованието и науката.

Разработените от тях  интелектуални продукти са одобрени за прилагане като значими модели, програми и гъвкави форми на обучение, които могат да се прилагат при предоставянето на допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности от I до IV клас вкл. Те са на разположение и могат да се използват от специалистите и учителите във всички детски градини и училища, включени в проекта на Министерство на образованието и науката „Подкрепа за приобщаващо образование“, като при необходимост те може да се адаптират в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик със специални образователни потребности.

Привилегия е да се работи с тези креативни, добре подготвени и мотивиращи учители!

Материали и статии за обучение на деца в начално училище - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Организация на дейностите в училище за седмицата от 23 май 2022 г. до 27 май 2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

очаква ни интересна и изпълнена с много събития и емоции седмица!

 • На 23 май 2022 г. – понеделник в следобедните часове в двора на училището ще бъдат проведени инициативиште свързани с предаване на знамето на новите знаменосци и връчване на награди на изявени в различни области на познанието учиченици. Предстои и провеждане на заключителната инициатива по НП „Участвай и променяй – родителят – активен партньор в училищния живот“ – начало 14.00 часа – Двор на училището.
 • На 24 май 2022 г. – участие в празнично шествие организирано от Община Пловдив в чест на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – събиране на учениците от ІV, V и VІ клас, участници в представителния блок на училището и на педагогическите специалисти в Двора научилището. Потегляне – 8.30 часа.
 • 25 май 2022 г. – Неучебен ден!
 • 26 май 2022 г. – Национално външно оценяване по български език и литература за учениците от ІV клас – начало 10.00 часа.

Промяна в организацията на учебния ден за учениците от V – VІІ клас включително  – начало на учебните часове 13.00 часа

 • 27 май 2022 г. – Национално външно оценяване по математика за учениците от ІV клас – начало 10.00 часа.

Промяна в организацията на учебния ден за учениците от V – VІІ клас включително  – начало на учебните часове 13.00 часа

Седмица на пътната безопасност

В периода 09-13 май 2002 г. в ОУ  Екзарх Антим I“ учениците отбелязаха Седмица на пътната безопасност. Всички ученици се включиха активно като по-малките припомниха правилата за безопасно движение, направиха албуми, рисунки, проекти, чрез които показаха, че познават пътните знаци и владеят правилното поведение на движение. По-големите ученици от прогимназиален етап демонстрираха, че познават устройството на велосипеда и могат да го поддържат в изправност. Особено вълнуващ беше денят 13 май, в който служители от МВР – пътна полиция проведоха беседа и демонстрация с възпитаниците на  училището  за пътната безопасност.

Всички припомниха и разбраха, че е добре за спазваме правилата,да пазим своя живот и живота на другите.

Организация на обучението в училище в периода 16 май – 20 май 2022 г.

Уважаеми родители,

предстоят динамични, изпълнени с много и различни инициативи и дейности дни до края на месец май 2022 г.

Организацията на обучение в училище за следващата учебна седмица 16 май – 20 май 2022 г. е следната:

16 май 2022 г. – понеделник – учебен ден

17 май 2022 г. – вторник – учебен ден

18 май 2022 г. – сряда – Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литерятура – неучебен ден

19 май 2022 г. – четвъртък – Спортен празник  – присъствен, но нечебен ден (Програма спортен празник 2021-2022.docx)

20 май 2022 г. – петък – Втори задължителен държавен зрелостен изпит  – неучебен ден.

 

Тържествено връчване на годишна награда „Антимовец“

И тази учебна година ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив ще връчи традиционната си награда на ученик, постигнал високи резултатит в образователната дейност.

По време на тържествена церемония в двора на училището на 23 май 2022 г. по повод 24 май Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Ангел Боянов Дочев, ученик от VІІ клас ще получи най-престижното отличие за ученик, обучаван в нашето училище: статуетка и грамота „Антимовец“.

Екипът на училището честити награда на ученика и благодари на неговото семейство, а на всички ученици пожелава да работят упорито и всеотдайно, за да бъдат сред успяващите млади хора на България!

 

 

 

Ден на Европа

С изложба във фоайето на първия етаж на училището финализирхме дейностите органеизирани и проведени на  територията на училището по повод Деня на Европа.

На 09.05.2022 г. представителите на ученическия съвет, подпомогнати от Тодор Лалов, на длъжност психолог подредиха изготвените от учениците материали  – интерактивна карта с информация за държавите членки, флаери с информация за Европейския съюз, знамена на държавите от Европейски съюз и др.

Част от готовите продукти и процеса на изработването им учениците запечатаха във видеоклипа, който пресодоставяме на Вашето внимание.

Партньорство с родители

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“, град Пловдив изказва своята благодарност към родителите и учениците от І в клас с класен ръководител г-жа Мирена Бъчварова за желанието и ентусиазма, с който сбъднаха една обща мечта: в двора на училището ни да има повече зеленина.

Като завършек на инициативите по повод „Деня на Земята“ те успяха да направят организацията за осигуряване на храсти и компост за наторяване и на 05 май една голяма част от тях се включиха в дейностите по засаждането на 16 броя туя.

Учениците от класа  помагаха с желание и много настроение на своите родители, а всички обещаха да се грижат за насажденията като ги поливат и пазят.

Щастливи сме, че в лицето на родителите на нашите ученици имаме тази подкрепа и сътрудничество!