Обедно хранене в училищния стол

Уважаеми родители,

Обедното хранене в училищния стол започва от 18 септември 2020 година.
Менюто е тристепенно с възможност за избор и се предлага меню за всяка седмица.

За периода от 18.09.2020 г. до 25.09.2020 г. седмичното меню е:

Заявки за избраните храни от менюто се правят в дните от сряда до петък за следваща седмица чрез:

 • електронно съобщение на електронна поща: radostinanm321@gmail.com
 • телефонно обаждане на телефонен номер: 0895885756, Радостина Тодорова

Купоните за храната се закупуват както следва:

 • за ученици в I клас и III клас: ден четвъртък от 7:30 ч. до 9:30 ч. на входа на сградата на училището от страната на ул. “Захари Стоянов”
 • за ученици в II клас, IV клас, както и за всички останали желаещи: ден петък от 7:30 ч. до 9:30 ч. на входа на сградата на училището от страната на ул. “Захари Стоянов”

Храната ще бъде предоставяна в индивидуални опаковки според купона на всяко дете с индивидуални прибори. Столът ще бъде почистван и дезинфекциран преди всяка група и от децата ще се изисква да почистят и дезинфекцират ръцете си преди и след хранене. Опаковките от храната ще се изхвърлят след употребата им на обособените за това места.

Създадена е организация за обедно хранене на учениците от групите за целодневна организация на учебния ден, както и за други желаещи ученици, които не са включени в групите. Изготвен е график за обедно хранене на учениците от групите за целодневна организация на учебния ден, който може да бъде открит в сайта на училището, Раздел Полезно, Графици за учебно време.

Училищни документи свързани с организацията на на работата през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19.

Уважаеми родители,
скъпи ученици,

публикуваме на Вашето внимание документите, свързани с организацията на работа в ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19:

Документите са раздработени на основата на публикуваните в сайта на МОН –НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Информираме Ви, че в сайта на училището, раздел „Полезно“ – „Графици за учебното време“, е публикуван и документ „Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година, с който можете също да се запознаете.

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,
Скъпи ученици,

Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15 септември 2020 година (вторник) с кратко тържество в двора на училището САМО в присъствието на учениците от I клас и техните родители.

Начален час:  10:00 часа

Влизането на първокласниците и техните родители ще се осъществи САМО за този ден през транспортния вход на училището от страната на ул. „Гладстон“.

След тържествената част, класните ръководители на паралелките в първи клас: Марина Ангелова (1 аклас), Мария Хаджиева (1 б клас) и Милена Аспарухова – Казанлъклиева (1 в клас) ще въведат в класните стаи само учениците. Родители няма да се допускат в сградата на училището.

Всички останали ученици ще имат редовни учебни часове започващи съответно:
– учениците от V и VII клас – в 8:00 часа;
– учениците от III, IV, и VI клас – в 8:15 часа;
– учениците от II клас – в 8:30 часа.

Влизането на учениците в двора и сградата на училището става:
– за учениците от прогимназиален етап –  през транспортния вход – ул. „Гладстон“, а в сградата: от  вратата към спортните игрища;
– за учениците от начален етап – през двора и входа на сградата от страната на ул. „Захари Стоянов“.

Напомняме, че носенето на маска или шлем за всички ученици, педагогически специалисти, работници и служители, в т.ч. от външните за институцията лица е задължително в общите закрити части на учебната сграда.

Целодневната организация на учебния ден започва от 15 септември 2020 г., а обедното хранене в училищния стол: от 18 септември 2020 г.

Екипът на ОУ „Екзарх Антим I” пожелава на всички ученици и на техните родители учебната 2020/20201 година да е здрава, също така и много успешна и спорна.

 

На добър час!

 

Материали, разработени от МОН в партньорство с държавни институции и неправителствени организации

Уважаеми родители,
Публикуваме на вашето внимание предоставени от Министерство на образованието и науката следните материали, разработени в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел:

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Уважаеми родители,

За всички нас предстои една необичайна учебна година на предизвикателства, изпитания, отговорности, но екипът на училището е убеден, че заедно можем да се справим!

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

Уважаеми родители,
Предоставяме на вашето внимание публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: https://www.mon.bg/bg/news/3976 
Екипът на училището полага усилия да създаде безопасна и сигурна среда, както и среда за активно учене. В тази връзка разчитаме на вашата подкрепа и разбиране относно разпределянето на паралелките в класни стаи, организацията на учебния ден по отношение на различно начало на учебните занятия и различен график на междучасията, провеждане на максимален брой часове на открито, намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи, отказ от използването на ученическите шкафчета, регулиране влизането и излизането на в сградата на училището, обособяване на зони за отделните паралелки в двора др. подобни.

С конкретните решения за нашето училище, взети в отговор на отворения списък от препоръчителни решения, част от Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, ще бъдете запознати на предстоящите родителски срещи.

Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,
Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив.
Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва:

 • с родителите на учениците от I клас: на 08 септември 2020 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки в следните помещения: I а клас – ет. 1, ново крило, класна стая № 10; I б клас – ет. 1, ново крило, класна стая № 9, I в клас – ет. 1, старо крило, класна стая № 7
 • с родителите на учениците от II клас, III клас, IV клас, VI клас и VII клас: на 08 септември 2020 г. от 18.00 часа в Google Classroom Час на класа за съответната паралелка, като за целта използвате профилите за достъп на вашите деца от учебната 2019/2020 година. За учениците, които за първи път постъпват в нашето училище, са създадени профили с пароли към домейна на училището, които ще ви бъдат предоставени от класните ръководители на съответните паралелки преди срещата.
 • с родителите на учениците от V клас: на 09 септември 2020 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки в следните помещения: V а клас – ет. 2, старо крило, класна стая № 13; V б клас – ет. 2, старо крило, класна стая № 14, V в клас – ет. 2, старо крило, класна стая № 15

 

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

На родителската среща ще бъдете запознати с:
1. Извадка от Правилника за устройството и дейността на училището;
2. Училищния учебен план на съответната паралелка;
3. Избраните учебници;
4. Възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите;
5. Възможности за целодневно обучение;
6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;
7. Организационни въпроси на ниво паралелка
Напомняме ви, че ще бъдете допуснати в сградата на училището само с маска!

Очакваме Ви!

Признание за „Дигитализацията на учебния процес“

На церемония, организирана от неформалната общност – Google Educator Group – Plovdiv, в партньорство с Община Пловдив и Център за творческо обучение, проведена на 08 юли 2020 г. в Дома на културата „Борис Христов“, д-р Катерина Василева, директор на училището и Биляна Вълева, заместник-директор по учебната дейност (технологичен директор и Google Certified Trainer), получиха грамоти за последователна и целенасочена политика за смислено внедряване на технологиите в училище, за изключителна подкрепа в процеса на квалификацията и продължаващото обучение на учителите, за готовността да споделя опит и взаимодейства с общността, за смелостта да бъде лидер на промяната.

Грамоти получиха и други изявени учители и директори, които по време на електронното обучение значително са помогнали за организацията на работа и за дигитализацията на пловдивските училища.

Събитието бе отразено в медиите.

Отличиха учители и директори за принос в дигитализацията на образованието

Това са пловдивските учители, които станаха национален пример

 

Прием в І клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че приемът на ученици за І клас за учебната 2020/2021 година приключи и всички обявени места вече са запълнени.

Благодарим Ви, че се доверихте на екипа на училището и поверихте децата си на нашите педагогически специалисти.

За втора поредна година в училище една паралелка ще се обучава по метода „Монтесори“. Вече стартираха дейностите за обновяване на физическата среда и осигуряване на монтесори материалите.

На Вашето внимание предоставяме списъци с разпределението на учениците по паралелки:

І а клас – обучение на учениците по метода „Монтесори“

І б клас

І в клас

Отчитайки обстановката, динамиката за вземане на решения и определяне на противоепидемични мерки Ви информираме, че с екипа от преподаватели ще се запознаете в началото на месец септември 2020 г.

За конкретната дата ще бъдете уведомени допълнително.

Пожелаваме Ви весело и безгрижно лято!

 

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив

Свободни места за ученици за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, 

За учебната 2020/2021 г. училището обявява свободни места в паралелките, както следва:

 • ІІІ клас – 2 
 • ІV клас – 5
 • V клас – 5
 • VІ клас – 3
 • VІІ клас – 2

ОУ „Екзарх Антим І“ предлага обучение от разширена подготовка в областта на български език и литературата, математика, английски език, дигитални технологии, обществени и природни науки, изкуства.

В условията на обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти успешно проведоха ефективно обучението на учениците си чрез използване на дигиталните технологии  – инструменти на G Suite for Education (GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Google Класна стая, Hangouts, Google Meet, Google Сайтове, Google Групи, Jamboard), електронно четими учебници, допълнителни електронни ресурси.

Информация за образователните резултати и напредъка на учениците и за училищни събития и инициативи родителите получават черз електронния дневник Школо, достъпен навсякъде по всяко време.

Подготовката на учениците е гарант за ефективно обучение:

 • традиционно високи резултати на НВО ІV и VІІ клас – 5 място в област Пловдив през учебната 2019/2020 г. на учениците от VII клас
 • участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на българския език и литературата, математиката, информационните технологии и изкуствата.

Подкрепата за личностно развитие учениците получават от опитен училищен психолог, който консултира и оказва подкрепа и на семейната среда на децата.

В ОУ „Екзарх Антим І“ има осигурено медицинско обслужване и физическа охрана, гарантиращи здравето и безопасността на учениците.

Кампания „Капачки за бъдеще“

За поредна година традицията за участие на ученици, родители , учители и служители в училище „Екзарх Антим1“ в кампанията „Капачки за бъдеще“  бе продължена. Връчената ни грамота, изразяваща  признателността на организаторите  за дарените капачки, представя  за пореден път , че цялата училищна общност е обединена от идеята за опазването на околната среда. Въпреки обучението от разстояние в електронна среда кампанията не бе прекъсната.

 Изказваме искрените си благодарности  на сем. Терзиеви ( родители на Мартин Терзиев  от 5б клас), които отделиха от свободното си време в почивния ден и транспортираха капачките до събирателния пункт.