Признание за „Дигитализацията на учебния процес“

На церемония, организирана от неформалната общност – Google Educator Group – Plovdiv, в партньорство с Община Пловдив и Център за творческо обучение, проведена на 08 юли 2020 г. в Дома на културата „Борис Христов“, д-р Катерина Василева, директор на училището и Биляна Вълева, заместник-директор по учебната дейност (технологичен директор и Google Certified Trainer), получиха грамоти за последователна и целенасочена политика за смислено внедряване на технологиите в училище, за изключителна подкрепа в процеса на квалификацията и продължаващото обучение на учителите, за готовността да споделя опит и взаимодейства с общността, за смелостта да бъде лидер на промяната.

Грамоти получиха и други изявени учители и директори, които по време на електронното обучение значително са помогнали за организацията на работа и за дигитализацията на пловдивските училища.

Събитието бе отразено в медиите.

Отличиха учители и директори за принос в дигитализацията на образованието

Това са пловдивските учители, които станаха национален пример

 

Прием в І клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че приемът на ученици за І клас за учебната 2020/2021 година приключи и всички обявени места вече са запълнени.

Благодарим Ви, че се доверихте на екипа на училището и поверихте децата си на нашите педагогически специалисти.

За втора поредна година в училище една паралелка ще се обучава по метода „Монтесори“. Вече стартираха дейностите за обновяване на физическата среда и осигуряване на монтесори материалите.

На Вашето внимание предоставяме списъци с разпределението на учениците по паралелки:

І а клас – обучение на учениците по метода „Монтесори“

І б клас

І в клас

Отчитайки обстановката, динамиката за вземане на решения и определяне на противоепидемични мерки Ви информираме, че с екипа от преподаватели ще се запознаете в началото на месец септември 2020 г.

За конкретната дата ще бъдете уведомени допълнително.

Пожелаваме Ви весело и безгрижно лято!

 

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив

Свободни места за ученици за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, 

За учебната 2020/2021 г. училището обявява свободни места в паралелките, както следва:

  • ІІІ клас – 2 
  • ІV клас – 5
  • V клас – 5
  • VІ клас – 3
  • VІІ клас – 2

ОУ „Екзарх Антим І“ предлага обучение от разширена подготовка в областта на български език и литературата, математика, английски език, дигитални технологии, обществени и природни науки, изкуства.

В условията на обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти успешно проведоха ефективно обучението на учениците си чрез използване на дигиталните технологии  – инструменти на G Suite for Education (GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Google Класна стая, Hangouts, Google Meet, Google Сайтове, Google Групи, Jamboard), електронно четими учебници, допълнителни електронни ресурси.

Информация за образователните резултати и напредъка на учениците и за училищни събития и инициативи родителите получават черз електронния дневник Школо, достъпен навсякъде по всяко време.

Подготовката на учениците е гарант за ефективно обучение:

  • традиционно високи резултати на НВО ІV и VІІ клас – 5 място в област Пловдив през учебната 2019/2020 г. на учениците от VII клас
  • участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на българския език и литературата, математиката, информационните технологии и изкуствата.

Подкрепата за личностно развитие учениците получават от опитен училищен психолог, който консултира и оказва подкрепа и на семейната среда на децата.

В ОУ „Екзарх Антим І“ има осигурено медицинско обслужване и физическа охрана, гарантиращи здравето и безопасността на учениците.

Кампания „Капачки за бъдеще“

За поредна година традицията за участие на ученици, родители , учители и служители в училище „Екзарх Антим1“ в кампанията „Капачки за бъдеще“  бе продължена. Връчената ни грамота, изразяваща  признателността на организаторите  за дарените капачки, представя  за пореден път , че цялата училищна общност е обединена от идеята за опазването на околната среда. Въпреки обучението от разстояние в електронна среда кампанията не бе прекъсната.

 Изказваме искрените си благодарности  на сем. Терзиеви ( родители на Мартин Терзиев  от 5б клас), които отделиха от свободното си време в почивния ден и транспортираха капачките до събирателния пункт.

Учебни помагала за предстоящата учебна 2020-2021 година

Уважаеми родители,

тук ще намерите информация за избраните от нас учебни помагала за предстоящата учебна година.

СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА ОУ „ ЕКЗАРХ АНТИМ І“ С РЕЗУЛТАТИТЕ СИ ОТ НВО В ТОП 5 В ОБЛАСТТА

Постигнатите резултати са: Български език и литература – 70,65 точки като средно за страната са 51,06т., а по математика – 60,12 точки като средно за страната са 36,33 т. Ангажирани  и отговорни учители, предали не само академични знания, но и житейски умения на своите ученици са в основата на високите постижения: М.Ковачева – български език и литература, П. Георгиева и Юл. Петрова – математика.

Прекрасни деца, целеустремени, интелигентни, търсещи, знаещи и можещи.

НА ДОБЪР ПЪТ!

„Моето училище“

Това е последният проект на учениците от 7 клас поставен за изпълнение в часовете по информационни технологии. 

Без възможността да бъдат в училище, да снимат, да разпитват и да се консултират, учениците от 7 а, 7 б и 7 в клас се справиха отлично с поставената задача – да направят видеоклип, който кратко и емоционално да представи тяхната визия за училището, което завършват.

Уважаеми ученици и родители, с удоволствие споделяме с вас една малка част от направените с много любов и старание проекти на нашите пораснали вече ученици.

Резултати от втория етап за подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Приключи втори етап на подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година. Представяме на Вашето внимание резултатите от втори етап на подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година:

Подадени от втори етап заявления и документи по входящ номер на ученици, които се преместват в V клас за учебната 2020/2021 година в ОУ „Екзарх Антим I”, град Пловдив:


УР-13-1977


Екипът на училището благодари на Вас, родителите, които се доверявате на нашето училище.

Свободни места след втори етап на подаване на заявления и документи – 7

Срок за подаване на заявления и документи в трети етап на подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година – 02.07.2020 г. – 02.09.2020 г.

Церемония по връчване на свидетелства за основно образование

Ръководство за онлайн кандидатстване след завършен VII клас

Уважаеми родители,

скъпи седмокласници,

Предоставяме на вашето внимание Ръководство за онлайн кандидатстване след завършен VII клас.

Същото е качено в профила на учениците в платформата https://priem.mon.bg/, меню „Помощ“.

Напомняме ви, че ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив е училище, в което ще се приемат документи (заявления) за участие в първи (трети) етап на класиране от всички ученици, завършили основно образование след VII клас през 2020 г. В тази връзка, ако изпитвате неувереност, ние ви очакваме!

Суважение,

д-р Катерина Василева

Директор