Обръщение на проф. Иван Иванов към училищата в Пловдив по случай откриването на учебната 2019/2020 година

Обръщение на проф. Иван Иванов, Началник на Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, и председател на Организационния комитет на Дарителска кампания „Най-доброто за нашите деца и онкоболни“ на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, към училищата в Пловдив по случай откриването на учебната 2019/2020 година

Скъпи ученици, родители, учители,

Първият учебен ден е знак за ново начало и нови възможности пред вас, учениците, знак за нови предизвикателства пред вас, техните любими учители, и надежда за вас, родителите, че децата ви ще се развиват щастливи в дружелюбна и мотивираща среда.

Затрогващо е усещането, че днес прага на училището прекрачва бъдещето на Пловдив и България – бъдещите учители, лекари, юристи, инженери, хора на изкуството и управленския елит, представители на всички познати и непознати към настоящия момент професии. (още…)

Откриване на Новата учебна 2019-2020 година

Откриване на новата учебна година

Инициатива „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“

Уважаеми ученици и родители,

ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив съвместно с Държавната агенция за закрила на детето организират инициатива под надслов „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“. Нека всеки ученик от нашето училище да подари любима своя книга на дете на своята възраст със събственоръчно написано послание за доброто, защото словото пребивава от род в род.

Очакваме вашите книги с послания и опаковани на 16 септември 2019 г.

Събраните книги ще предадем на д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, която ще ги предаде на вашите връстници. Вярваме, че вашите послания ще стоплят техните сърца и души!

Родителска среща с родителите на ученици от I до VII клас – 2019 г.

На 10 септември 2019 г. от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от I до VII клас.

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и телефон, при необходимост за освобождаване от ФВС – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

На родителската среща ще бъдете запознати с:
1. Правилника за дейността на училището;
2. Училищния учебен план;
3. Избраните учебници;
4. Възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите;
5. Възможности за целодневно обучение;
6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;
7. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
8. Избор на двама представители на паралелката за участие в Събрание на родителите, които да бъдат включени в състава на Обществения съвет към училището.
7. други.

Схема на паралелките по кабинети ще бъде допълнително качена в сайта и разположена във фоайетата на училището!

Очакваме Ви!

Списъци на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа,

ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в V клас през учебната 2019/2020 г.

Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават при нас!

Списък на учениците приети в V аклас

Списък на учениците приети в V б клас

Списък на учениците приети в V в клас

 

Списъци на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа,

ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в I клас през учебната 2019/2020 г.

Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават при нас!

Списък на учениците приети в I а клас (иновативна паралелка, обучавана по метода Монтесори)

Списък на учениците приети в I б клас

Списък на учениците приети в I в клас

ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив – Иновативно училище

През м. януари 2019 г. екип от педагогически специалисти от ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, съвместно с директора на училището, разработиха проектно предложение и кандидатстваха за статут на иновативно училище.

Екипът на училището изказва своята благодарност към Обществения съвет, който със своята подкрепа и доверие, направи възможно кандидатстването на училището за статут на иновативно училище.

Днес с гордост Ви съобщаваме, че ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив е включено в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година с проекта „Учене навсякъде по всяко време“Иновативните елементи са предвидени в една паралелка в 1 клас и две паралелки в 5 клас и са свързани с организацията на обучението; образователната среда; методите на преподаване; нов учебен план и учебна програма.

Днес с достойнство и удовлетворение можем да поставим редом до логото на училището и логото за иновативно училище: 

 

В резюме иновацията за 1 клас е: ежедневно ще има по два последователни учебни часа с увеличена продължителност от 5 мин. без почивка между тях по един и същ учебен предмет; обособяване на образователни зони в стаята: Роден език (Български език и литература), Математика, Наука (Околен свят), Изкуства (Музика, Изобразително изкуство), Технологии и предприемачество, Чужд език (Английски език) и оформяне на два къта: за почивка и за експерименти. Утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали, с определена последователност и разпределени по тематични образователни зони; метода МОНТЕСОРИ – прилага се тристъпков урок, съчетан с материали, презентирани от учителя както индивидуално, така и групово.

В резюме иновацията за 5 клас е: креативна класна стая, в която учениците чрез електронни преносими устройства имат възможност за работа в групи, за дискусии и комуникация, за търсене на информация извън учебниците, за създаване и споделяне на съдържание, за творческо представяне на резултатите, за учене навсякъде и по всяко време; проектно-базирано обучение – учениците работят продължителен период от време, за да проучат и да отговорят на автентичен въпрос, проблем или предизвикателство, които са свързани с реалния живот; нова учебна програма за обучение по учебен предмет от областта на глобалното, гражданското и интеркултурното образование в 5 клас в избираемите учебни часове ГАИТ.

Иновациите са свързани и със стратегиите и политиките на Община Пловдив за въвеждане на МОНТЕСОРИ педагогиката в училищното образование и за УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА.

Решение на Министерски съвет за приемане на ОУ „Екзарх Антим I“ в списъка с иновативните училища в България

Силни и достойни постижения на финала на международното състезание „Математика без граници“

Учениците Алекс Енев от I клас и Божидар Маринов от III клас, са децата, чиито математически умения, ги поставиха на завидното 2-ро място на финала на международното състезание „Математика без граници“, 2019 г. Сред свои връстници от над 20 страни, нашите ученици за пореден път демонстрираха, че партньорството и сътрудничеството на всички заинтересован страни – учители, деца и родители, са ключови елементи за качествено образование и личностно развитие на детето.

Отпускане на еднократна помощ за първокласник

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Екипът на училището предоставя на Вашето внимание извадки от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, касаещи отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище.

Текстовете можете да намерите тук.

 

 

ОУ „Екзарх Антим I“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем

ОУ „Екзарх Антим I“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост – ученически стол с площ от 135 /сто тридесет и пет/ кв.м., с предназначение на обекта – за ученическо столово хранене.

Пълният текст на обявата може да бъде прочетен тук