Важно за учениците от VІІ клас и техните родители

Уважаеми родители

уважаеми ученици,

на сайта на РУО – Пловдив е публикувана информация свързана с организацията и провеждането на НВО – VІІ клас през учебната 2021/2022 година.

Информацията касае:

  1. подаването на заявления за проверка на способностите;
  2. времетраенето на изпитите по Бългорски език и литератьяре и по Математика;
  3. задълженията на учениците по време на провеждането на НВО;
  4. подаване на заявленията за участие в първо класиране;
  5. линк към виртуална панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране;

Утвърдения държавен план-прием в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединени училища в област Пловдив за учебната 2022/2023 година е публикуван в раздел „Прием“ – „Текущи съобщения“.

Линк към пълната информация:

https://www.ruobg.com/news

 

 

Scroll to Top