Учители от училището – с одобрени за прилагане от МОН модели, програми и гъвкави форми на обучение

Лидерският екип на училището в лицето на директора и заместник-директорите изказват своята благодарност и признателност към учителите Славка Генова (класен ръководител на IV а клас), Любомира Иванова (класен ръководител на III а клас) и Дафинка Стоянова (класен ръководител на II в клас), които разработиха интелектуални продукти за ученици със специални образователни потребности в начален етап по поддейност 5.1. по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Министерство на образованието и науката.

Разработените от тях  интелектуални продукти са одобрени за прилагане като значими модели, програми и гъвкави форми на обучение, които могат да се прилагат при предоставянето на допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности от I до IV клас вкл. Те са на разположение и могат да се използват от специалистите и учителите във всички детски градини и училища, включени в проекта на Министерство на образованието и науката „Подкрепа за приобщаващо образование“, като при необходимост те може да се адаптират в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик със специални образователни потребности.

Привилегия е да се работи с тези креативни, добре подготвени и мотивиращи учители!

Материали и статии за обучение на деца в начално училище - Начален учител  Милена Борисова - Плевен

Scroll to Top