Спортен празник 19 май 2022 г.

След едногодишно прекъсване отново двора на ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив беше озарен от игри, смях, и положителни емоции. В приятелска, но същевмременно и конкурента среда учениците от училище се състезаваха по паралелки и класове, организирани от своите преподаватели по физическо възпитанвие и спорт: Александър Стоилов и Кристиан Моллов. Техни отговорни помощници за провеждане на игрите бяха преподавателите Светослав Борисов, Веселина Кузманова, Марина Витларова, Яница Иванова и училищния психолог Тодор Лалов. Отговорниците за цялостната организация отново бяха класните ръководители на паралелките. С фотографските дейности от празника се ангажира г-н Марио Базел, а кратко видео от празника можете да видите тук:

Scroll to Top