Конкурс на тема „Какъв е моят съвременен герой“

Учениците от  I а клас и I г клас взеха участие в конкурс на тема „Какъв е моят съвременен герой„, организиран от фондация „Седем музи“, гр. Пловдив. Подготовката за конкурса беше организирана по време на заниманията на групите за целодневна организация на учебния ден под ръководството на г-жа Керкелова и г-жа Бакалова.

Широката тема позволи на децата да изразят себе си и чувствата си, и резултатите бяха изключително интересни. Учениците нарисуваха картини на техния съвременен герой, които бяха най-разнообразни  –  от близки и приятели, до анимационни и приказни герои.

Едно от условията за участие изискваше от учениците да напишат с няколко изречения на гърба на рисунката, защо именно това е техният герой, с което те се справиха отлично.

Участниците и техните семейства могат да видят изложени рисунките си в Драматичния театър на 5.06.2022 г., където ще бъде организирана изложба на творбите от конкурса.

Scroll to Top