Седмично разписание за II-ри учебен срок

Уважаеми ученици и родители,

Седмичното разписание за II-ри учебен срок за учебната 2019/2020 г. можете да намерите в раздел Полезно, Графици за учебното време.

За начален етап можете да видите тук

За прогимназиален етап можете да видите тук