Неучебни дни

Уважаеми родители и ученици,

Дните от 28 януари 2020 г. до 04 февруари 2020 г. вкл. са обявени като неучебни дни със Заповед № 20ОА-181/27.01.2020 г. на Кмета на Община Пловдив.

Денят 05 февруари 2020 г. е междусрочна ваканция.

Учебните занятия започват на 06 февруари 2020 г. с променено седмично разписание, което ще бъде публикувано в сайта на училището в Раздел Полезно, Графици за учебно време.

С уважение,

д-р Катерина Василева

Директор