Отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация на постъпилите заявления в училище за 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Предоставяме на Вашето внимание Отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация на постъпилите заявления в училище за 2019 г.