Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

За учебната 2021/2022 година ОУ „Екзарх Антим І“ град Пловдив приема ученици за запълване броя на учениците в съществуващите паралелки:

IІ клас: 4

IV клас: 2

V клас: 6

VI клас: 6

VІІ клас: 3

В училище се обучават ученици от І до VІІ клас включително. Разширената подготовка е в областта на българския език и литературата, математиката, дигиталните технологии, английския език и изкуствата. Акцент в работата е интегрирането на учебното съдържание от различни учебни предмети: „Наука“, „Научна палитра“ и проектно-базираното обучение.

В обучението и администрирането на процеси се използва внедрена облачна технология  Google Workspace. Удобно средство за директна комуникация между родители, ученици и учители е електронния дневник „Школо“.

Подготовката на учениците е гарант не само за качествено обучение, но и за участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на българския език и литературата, математиката, информационните технологии и изкуствата, обществените науки.

Обучението и развието на знанията на учениците в практически умения им осигурява прием след VII клас в предпочитани гимназии (езикови, математически, търговски, професионални и други).

Екипът на ОУ „Екзарх Антим І“, град Пловдив

Scroll to Top