Национална програма „Отново заедно“

Уважаеми родители,

уважаеми ученици,

с Решение на Педагогичесия съвет на училището е одобрен списъкът с учениците, участници по Национална програма „Отново заедно“. – 2021 г. Уводолетворени са всички подали заявления за включване на ученици в група по НП „Отново зоедно“ – 2021 г.

Документите, свързани с организацията са изпратени за проверка и одобрение към РУО – Пловдив и МОН. След съгласуването им ще бъдете уведомени за провеждане на среща с цел изясняване подробност около пътуването до Чепеларе и организацията.

Екип на ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив

 

 

Scroll to Top