ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители, скъпи ученици, Всяка година 15 септември не е просто ден от календара. Това е дата, която поставя началото на знанието, на творчеството, на успехите! Това е първият учебен ден! Това е светъл и тържествен ден, който искаме да отпразнуваме в спокойна и сигурна образователна среда. Празничният ден в условията на извънредна епидемична обстановка, […]

Родителска среща с родителите на учениците от V клас през учебната 2021/2022 година

Родителската среща с родителите на учениците от Vа,  V б и V в клас ще се проведе на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: V а клас – Кабинет № 20, етаж II V б клас – Кабинет № 18, етаж II […]

Родителска среща с родителите на учениците от I клас през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, родителската среща с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори) ще се проведе на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: I а клас – Кабинет № 18, етаж II – списък на учениците  […]

Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив. Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва: с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори): на 07 септември […]

Участие в научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас

От 25.08.2021 г.  до 28.08.2021 г.,  гр.Бургас се проведе XII научно практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ с участието на представители от нашето училище-г-жа Любомира Христова и г-жа Мария Пилафова. На форума са разглеждани теми, свързани с развитието на информационното общество и технологичната революция, както и създаване на виртуални училища, „училище в облака“, […]

Награждаване на победителите в конкурс „Най-високите върхове в света и великите алпинисти“

Дългоочакваните награди – грамоти за участие и за отлично представяне от конкурса „Най-високите върхове в света и великите алпинисти“ бяха връчени днес в двора на училището. Сияна Николаева, Петър Христозов и Димитър Дамянов освен грамоти за първо, второ и трето място в категория „Мултимдийни презентации“ получиха и ваучер, с който сами да определят материалната част […]

Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, За учебната 2021/2022 година ОУ „Екзарх Антим І“ град Пловдив приема ученици за запълване броя на учениците в съществуващите паралелки: IІ клас: 4 IV клас: 2 V клас: 6 VI клас: 6 VІІ клас: 3 В училище се обучават ученици от І до VІІ клас включително. Разширената подготовка е в областта на […]

Национална програма „Отново заедно“

Уважаеми родители, уважаеми ученици, с Решение на Педагогичесия съвет на училището е одобрен списъкът с учениците, участници по Национална програма „Отново заедно“. – 2021 г. Уводолетворени са всички подали заявления за включване на ученици в група по НП „Отново зоедно“ – 2021 г. Документите, свързани с организацията са изпратени за проверка и одобрение към РУО […]

Резултатите от първи етап на подаване на заявления и документи за преместване на учентици в V клас

Уважаеми родители,  уважаеми ученици,  приключи пръвият етап на подаване на документи за преместване на учениц в V клас  в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив. Резултатите са следните: І-во класиране Паралелка Вх. номер 5A – по модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” УР-13-2499/02.07.2021г. УР-13-2481/01.07.2021г. УР-13-2473/01.07.2021г. УР-13-2471/01.07.2021г. УР-13-2470/01.07.2021г. УР-13-2467/01.07.2021г. 5Б УР-13-2469/01.07.2021г. […]

ЕДИНАДЕСЕТИЯ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СТОИЛ ВОЙВОДА ПО ПОВОД 145 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ

Община  Нова Загора и Клуб „Млади възрожденци” при Основно училище „Св. Паисий Хилендарски”,  с. Стоил войвода, за поредна година организираха конкурс, посветен на живота и делото на Стоил Войвода. През тази учебна година ученици от V и VІІ клас се включиха в конкурса в две от категориите му: за мултимедийна презентация и литературно творчество.  Награда в раздел […]