Покана от ансамбъл „Тракия”

Уважаеми Родители,
Във връзка с покана от ансамбъл „Тракия” за образователен концерт „Коледна приказка” Ви предоставяме информация. Ако прецените, че събитието представлява интерес за Вас, моля своевременно да се свържете с родителския актив и класния ръководител за съответната паралелка, тъй като броят на концертите е ограничен в периода от 26 ноември до 7 декември 2018 година за гр. Пловдив и областта.