Програма на спортния празник за учениците оставащи на територията на ОУ „Екзарх Антим I“

ПРОГРАМА

ЗА СПОРТЕН ПРАЗНИК

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОСТАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“

12 ОКТОМВРИ 2018 г.

Спортни занимания за учениците от начален етап (І – ІII клас,

45 ученика, сборна група):

Времева рамка Игри Отговорници
9:00-9:30 Организиране на групите и провеждане на инструктаж Янка Каменова
9:30-11:00 Великани и джуджета

Гърненца,

Врабци и врани

 

Дафинка Стоянова

Наталия Букова

 

11:00-11:30 почивка  
11:30-13:00 Народна топка, гореща топка Дафинка Стоянова

Наталия Букова

 

 

Спортни занимания за учениците от прогимназиален етап (IV – V,

25 ученика, сборна група):

Времева рамка Игри Отговорници
9:00-9:30 Организиране на групите и провеждане на инструктаж Я.Каменова
9:30-11:00 гореща топка,топка над въже,футбол Костадинка Малешкова

Жулиета Танева

11:00-11:30 почивка  
11:30-13:00 Народна топка,игра пас Костадинка Малешкова

Жулиета Танева

 

Спортни занимания за учениците от прогимназиален етап (VI – VІІ,

65 ученика, сборна група):

Времева рамка Игри Отговорници
9:00-9:30 Организиране на групите и провеждане на инструктаж Я.Каменова
9:30-11:00 Волейбол,футбол Айлин  Халибрям

Янка Каменова

11:00-11:30 почивка  
11:30-13:00 Волейбол , баскетбол Айлин  Халибрям

Янка Каменова

 Дежурни учители:

Янка Каменова – малък двор;

Владимир Кършев – голям двор.