Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2017

Протокол №2 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №3 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №4 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)


Протокол №5 от 2017 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)

Scroll to Top