Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2019-2020 учебна година

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол№6

Протокол №7