Протоколи от заседанията на Обществения съвет за 2016

Протокол №1 от 2016 г. от заседание на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ (PDF)

Scroll to Top