Изпит за определяне на срочна/годишна оценка

Изпит за определяне на срочна/годишна оценка по информационни технологии – Раздел Б –  избираеми учебни часове за разширена подготовка на Петя Рангелова Пейчинова, ученичка от VІ б клас за учебната 2020/2021 година в дневна форма на обучение ще се проведат както следва:

 

Дата Предмет Място / час
23.06.2021 г. Информационни технологии – РП Кабинет № 21 / 14:00 ч.

 

Срок за оповестяване на резултатите –

три дни след провеждане на изпита.

Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД по УД II етаж.