Отлично представяне на учениците от ІV клас на Национално външно оценяване

За първи път Националното външно оценяване на учениците от ІV клас се проведе при организация, наподобяваща Националното външно оценяване – VІІ клас и ДЗИ: удължено времетраене на изпитванията, специални  бланки за отбелязване на верните отговори, пликове за засекретяване, изслушване на аудиофайл и др.

Екипът на ОУ „Екзарх Антим I”  с радост съобщава, че за поредна година четвъртокласниците се представиха достойно на Националното външно оценяване по български език и литература и по математика и постигнаха резултати, които са значително над средните за Област Пловдив.

Отлични са резултатите по български език и литература: Отличен 5,67.

Много добри са по математика: Много добър 4,87. 

Ръководството на училището поздравява четвъртокласниците за високия резултат и благодари на всички.

– Браво, ученици!

– Благодарим Ви, мили родители!

– Благодарим Ви, уважаеми колеги!