Защита при бедствия и аварии

На 10 април 2019г. се проведе състезание „Защита при бедствия и аварии“, в което участваха учениците от 7-ми клас: Габриела Спасова, Радина Гетова, Калоян Йорданов, Никол Паскалева, Яна Далайкова.

Те представиха достойно училището, акот бяха толичени за участието си с награди. Научиха се как се слага и работи с противогаз, херметизиране на прозорци и врати, стерилизиране на хранителни продукти при радиационно и химическо замърсяване.

1

Picture 1 of 11