Движим ли се безопасно по пътищата?

На 10.04.2019 г. в двора на училището се проведе беседа с учениците от Va, Vб и Vв клас на тема “ Движим ли се безопасно по пътищата?“. Полицай кап.Ботьо Гергинов задаваше въпроси и разказваше интересни случки от работата си. Всички петокласници бяха много емоционални, проявиха интерес и взеха активно участие.

1

Picture 1 of 8