„Моето училище“

Това е последният проект на учениците от 7 клас поставен за изпълнение в часовете по информационни технологии. 

Без възможността да бъдат в училище, да снимат, да разпитват и да се консултират, учениците от 7 а, 7 б и 7 в клас се справиха отлично с поставената задача – да направят видеоклип, който кратко и емоционално да представи тяхната визия за училището, което завършват.

Уважаеми ученици и родители, с удоволствие споделяме с вас една малка част от направените с много любов и старание проекти на нашите пораснали вече ученици.