Резултати от втория етап за подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Приключи втори етап на подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година. Представяме на Вашето внимание резултатите от втори етап на подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година:

Подадени от втори етап заявления и документи по входящ номер на ученици, които се преместват в V клас за учебната 2020/2021 година в ОУ „Екзарх Антим I”, град Пловдив:


УР-13-1977


Екипът на училището благодари на Вас, родителите, които се доверявате на нашето училище.

Свободни места след втори етап на подаване на заявления и документи – 7

Срок за подаване на заявления и документи в трети етап на подаване на заявления и документи за V клас за учебната 2020/2021 година – 02.07.2020 г. – 02.09.2020 г.