СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА ОУ „ ЕКЗАРХ АНТИМ І“ С РЕЗУЛТАТИТЕ СИ ОТ НВО В ТОП 5 В ОБЛАСТТА

Постигнатите резултати са: Български език и литература – 70,65 точки като средно за страната са 51,06т., а по математика – 60,12 точки като средно за страната са 36,33 т. Ангажирани  и отговорни учители, предали не само академични знания, но и житейски умения на своите ученици са в основата на високите постижения: М.Ковачева – български език и литература, П. Георгиева и Юл. Петрова – математика.

Прекрасни деца, целеустремени, интелигентни, търсещи, знаещи и можещи.

НА ДОБЪР ПЪТ!