Родителска среща за учениците от VІІ клас и техните родители

Уважаеми родители на седмокласници,

С оглед на предстоящото НВО – 7 клас и приема след 7 клас на 11 юни 2024 г. от 18:30 ч. екипът на ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив организира информационна среща.

На срещата ще се обсъдят въпроси, свързани с организацията и провеждането на Национално външно оценяване за учениците на 19 юни по БЕЛ и на 21 юни по математика, и приключване на учебната 2023/2024 година.

Мястото на ппровеждане на родителската среща за отделните паралелки е следното:

  • 7 а клас – ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: Кабинет № 1 /Класна стая 7 “а”,  находяща се в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 96 
  • 7 б клас – ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: Кабинет № 1 /Класна стая 7 “б”,  находяща се в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 96 
  • 7 в клас – ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: Кабинет № 1/Класна стая ПГ, находяща се в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 100
Scroll to Top