Подаване на документи за прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

уважаеми ученици,

от 24 юни 2024 година (понеделник) започва подаването на документи за записване на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година. Първият етап на подаване на документи за прием в V клас е до 28 юни 2024 година (петък).

Важно е да знаете, че документите се подават на място в училище лично от родителите/настойниците на детето. Услугата не се предоставя по електронен път. Подаването на документи за приема ще се осъществява в сградата на ОУ “Д-р Петър Берон“, гр. Пловдив – малка сграда, вход от към улица „Милин камък“, срещу бутик за цветя „Гардения“, във времето от 08.30 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.

За учебната 2024/2024 година се предвиждат 3 паралелки ученици в V клас с общ брой на местата в паралелките: 87. В учебния план на всички паралелки е предвидено изучаването в разширена подготовка на иновативен учебен предмет „Научна палтира“, интегриращ знания, умения и компетентности по история и цивилизации, география и икономика, математика, компютърно моделиране и информационни технологии, реализирани под формата на проектно-базирано обучение. За две от паралелките се предвижда и въвеждане на модел на обучение 1:1 – учениците разполагат с индивидуално устройство – хромбук, на което се работи/изпълняват задачи във всеки един учебен час.

Предоставена е възможност за целодневна организация на учебния ден. Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V а, V б и V клас).  Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. Броя на учениците в групата: 25.

На 1 юли 2024 година на сайта на училището ще бъдат публикувани резултатите от първия етап на подаване на документи. В случай, че обявените места бъдат запълнени училището ще прекрати приема на нови ученици за V клас през учебната 2024/2025 година.

ОУ „Екзарх Антим І“ е едно от четирите училища от гр. Пловдив, което ще приема своите ученици през учебната 2024/2025 година в изцяло обновена и модернизирана сграда. Подобряването на учебната среда се допъва и с изграждането на нов физкултурен салон в двора на училището на ул. „Захари Стоянов“ № 86.

Благодарим на всички, които ще ни се доверят, защото сме убедени че правим най-доброто за нашите ученици!

Scroll to Top