Родителска среща с родителите на ученици от II до VII клас

На 13 февруари 2018 г. от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от II до VII (без 3б клас).

Срещата ще се проведе по следния дневен ред:

  1. Анализ на резултатите от I учебен срок;
  2. Насоки за работа през II учебен срок;
  3. Организационни въпроси.